Akadémia

Rast spoločnosti je úzko spätý s osobnostným rastom ľudí na jednotlivých pozíciách. Kvalita spoločnosti sa odvíja od toho ako sú kvalitní samotní ľudia. Zvýšenie kvality jednotlivých ľudí má súvis zas od správneho vzdelávania. Mať istotu, že absolvujete ten správny kurz je dnes ťažké. Možností je veľa. Preto vám nechcem ponúknuť len kurzy, ale komplexné systematické vzdelávanie, ktoré vám okrem informácií prináša aj výsledky priamo v praxi. Účastníci Akadémie už počas kurzu zvýšia svoju kvalitu a tak aj kvalitu spoločnosti.

„Je rozdiel medzi poznať, vedieť a používať. Len to posledné prináša zmeny.“

Ponuka

Leadership akadémie

Komplexné vzdelávanie, ktoré vás naučí ako sa stať lídrom. Počas priebehu akadémia sa dozviete informácie a budete mať výsledky.

Garantujem vám, že získané informácie budete vedieť prakticky používať a že vám prinesú vo vašej praxi výsledky.

NAJNOVŠÍ PRÍSTUP K VZDELÁVANIU, KTORÝ PRINÁŠA ZARUČENÉ VÝSLEDKY

 • Čo je akadémia?

  Akadémia je komplexné vzdelávanie, ktoré nie len o odovzdaní informácií, ale o tom, aby ste nadobudnuté informácie vedeli aplikovať v praxi.

 • Čo je cieľom akadémie?

  Cieľom akadémie je, aby ste mali nie len potrebné informácie do vašej praxi, ale aby sa tieto informácie najlepším spôsobom vedeli využiť pri svojej práci. Nadobudnuté informácie vám prinesú vyššie kompetencie, lepšie výsledky a efektivitu pri  práci, ktorú robíte.

 • Ako akadémia prebieha?

  Akadémia je založená na pravidelnosti. Najefektívnejšie je keď prebieha na týždennej báze, s tým že je kombinovaná so skupinovým vzdelávaním, kde sú podané informácie a individuálnym prístupom a koučingom, ktoré slúži hlavne na to, aby sa informácie najlepšie aplikovali v praxi na konkrétnu problematiku a tiež riešila individuálna efektivity. Týmto prístupom účastníci získajú informácie no na druhej strane neprídu o drahocenný čas, ktorý je potrebný pri riešení pravidelných úloh pri práci. Pravidelnosť sa dá tiež prispôsobiť podľa potreby a tiež kvalifikácie.

 • Aký je rozdiel medzi štandardným vzdelávaním a akadémiou?

  Pri väčšine štandardnom školení je hlavným cieľom podať informácie, prípadne naučiť na nejakej vedomej úrovni zručnosť. Väčšinou to končí tak, že približne 5% informácií účastníci školenia vedia aplikovať do praxe aj to s veľkou námahou. Účastníci školenia majú problém dávať nadobudnuté informácie do praxe, preto sa po skončení školení vytratí nadšenie, ktoré na školení bolo a účastník sa vráti späť do zabehnutej praxe, ktorú mal pred tým. Akadémia sa cielene sústredí na to, aby viac ako 50% informácií účastníci dávali do praxe. Nie je cieľom len informácie podať a s nimi nepracovať, no účastníci budú s informáciami cielene pracovať a na konci akadémie budú nie len súčasťou ich praxe ale prinesú aj patričné výsledky.

 • Ako dlho môže prebiehať akadémie?

  Priebeh akadémie je individuálny a záleží podľa dohody. Každopádne z časového hľadiska ide o dlhšie vzdelávanie, ktorého časové rozpätie môže trvať 3 až 6 mesiacov. Všetko záleží aj na intenzite akadémie a jej obsahového zamerania sa. Tiež to záleží aj podľa počtu účastníkov.

 • Ako sa akadémia platí?

  Akadémia môžete platiť v dvoch variantoch, a to, že celý kurz zaplatíte naraz, alebo prípadne sa môže akadémia platiť aj na mesačnej báze.

Zistíte, čo vám Akadémia môže priniesť