Školenia pre obchodníkov

Efektívne počúvanie

Vedieť správne počúvať je základným predpokladom k úspešnej komunikácii a práce s ľuďmi. Ľudská dôvera sa získava empatickým počúvaním a vhodným reagovaním na hovoriaceho. Vedieť efektívne počúvať znamená, že viem počúvať, dobre spracovať informácie a vyvodiť správne závery. Takáto komunikácia je prínosná pre obe strany a nevznikajú pri nej komunikačné nedorozumenia.

Cieľ školenia:

Cieľom školenia je sa naučiť efektívne počúvať a používať efektívne počúvanie ako základný nástroj na budovanie vzťahov. Po školení budete vedieť správne pracovať s informáciami, vedieť v rozhovore zdôrazniť to, čo je dôležité a zamerať sa v rozhovore na podstatné veci.

Ide o jednodňové školenie, ktorého obsahom je:

  • Základy, ako to funguje v našej hlave
  • Ako to využiť pri komunikácií
  • Základ porozumenia
  • Budovanie dôvery
  • Ako efektívne počúvať
  • Ako spracovať informáciu
  • Ako zistiť nevypovedané
  • Vedieť ísť do hĺbky informácie.

 

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť či už v manažérskej alebo obchodníckej praxi.

Po absolvovaní školenia budete vedieť, ako budovať dôveru, viesť komunikáciu k tomu podstatnému, do väčšej hĺbky a detailov.

 

Cena:

  • Cena školenia pre firmu závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy
  • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.

Máte nejaké otázky?

Ďalšie školenia

Námietky ako hra

Námietky sú bežnou súčasťou obchodu. Správny prístup dokáže nie len námietku vyriešiť, ale ešte aj vybudovať lepší vzťah. Cieľom školenia je oboznámiť sa s rôznymi možnosťami a technikami, ako námietky riešiť, prípadne sa im vyhnúť. Správnou komunikáciou a postupom si dokáže klient námietku vyriešiť aj sám. Účastníci sa naučia námietky nie len riešiť, ale využiť ich vo svoj prospech. Zistiť viac.

Pomôcť klientom rozhodnúť sa

Cieľom školenia je naučiť sa komunikovať s klientom tak, aby ste mu pomohli čo najlepšie a najrýchlejšie rozhodnúť sa pri jeho váhaní, či už nad produktom alebo službou. Klient bude mať jasnejšiu predstavu o vašej ponuke, otom, ako má ďalej postupovať, a budú mu známe všetky jeho možnosti. Pritom klient nebude mať pocit, že naňho tlačíte, ale že mu pri jeho rozhodnutí chcete pomôcť.

Ako sa postaviť stresu čelom

Cieľom školenia je naučiť sa pracovať s krátkodobým alebo dlhodobým stresom. V dnešnej dobe sme vystavení väčšiemu stresu a každodenne sa s ním stretávame. No dlhodobý vplyv stresu vie negatívne ovplyvniť našu prácu i osobný život. Na školení sa účastníci dozvedia, ako sa postaviť stresu zoči-voči a čo môžu robiť, aby stres mal menší vplyv na ich prácu či samotný život. Účastníci sa naučia pracovať so samotnou záťažou, ktorá veľakrát ústi do stresu a vybudujú si odolnosť voči stresu. Zistiť viac.

Dobré mravy pri obchodnom stretnutí

Cieľom školenia je prejsť si celý obchodný rozhovor od začiatku až do konca a dodať tak obchodnému rozhovoru určitý štandard. Výsledkom školenia je, že klient bude ochotnejší viac počúvať a bude sa cítiť komfortnejšie. Pomocou správneho rozhovoru viete eliminovať prvky, ktoré by mohli spôsobiť iracionálne správanie klienta.

Školenia pre manažérov

Pre manažérov ponúkam viacero školení zameraných na spätnú väzbu, počúvanie, riadenie tímu, či lídership. Školenia viem prispôsobiť aj priamo pre potreby konkrétneho manažéra, či organizácie. Zistiť viac.

Odporúčania bez strachu

Cieľom školenia je osvojiť si spôsoby, ako získať odporúčania od svojich klientov či obchodných partnerov a ako s týmito odporúčaniami správne pracovať. Pýtanie si odporúčaní pritom nie je len o získaní kontaktov, ale aj ďalšie budovanie obchodného vzťahu. Kvalita odporúčania pre obchodníka zohráva obrovskú rolu.  Účastníci sa dozvedia, ako získať kvalitné odporúčania a tiež, ako si pomocou nich vybudovať ešte väčšiu dôveru, väčšiu profesionalitu a kvalitnejšie vzťahy. Zistiť viac.