Leadership akadémia

Leadership je pojem, ktorý sa vzťahuje k vedeniu ľudí. Pritom vedenie ľudí a celkovo práca manažéra sa nevzťahuje len k jednej činnosti. Ide o celý rád činností a úloh, ktoré pod túto úlohu či pozíciu spadajú. Z toho dôvodu je tu pre vás Leadership akadémia, ktorá ponúka komplexné vzdelávanie ohľadom vedenia ľudí, ktoré nie je jednorazové. Samotná akadémia je intenzívna spolupráca s účastníkmi na pravidelnej báze., ktorá trvá 3 až 6 mesiacov (podľa dohody a potreby aj viac).

„Garantujem vám, že sa stanete lídrom“

Súčasťou Leadership akadémie sú

Školenie

Skupinové školenia

Skupinové školenie, kde sa dozviete informácie, čo máte robiť, a tiež ako to máte robiť. Školenia sú bohaté na informácie, no ich cieľom je naučiť sa nové zručnosti, ktoré budete vedieť používať v praxi.

Školenie

Individuálne stretnutia

Ide o 6 až 9 individuálnych stretnutí. Tieto stretnutia sú zamerané na to, aby ste našli spôsob, ako nadobudnuté informácie čo najlepšie aplikovať v praxi. Ich cieľom je, aby ste mali istotu a výsledky pri praktickom použití.

Cieľom akadémie je, aby ste mali nie len informácie, ale aj to, aby ste ich vedeli používať správnym spôsobom a uľahčila vám vašu prácu. Leadership akadémia vám prinesie aj merateľné výsledky vo vašej práci, práci vášho tímu a tiež aj spoločnosti.

„Investícia do Leadership akadémie, sa vám počas jej priebehu, sa vám vracia naspäť“

Obsah Leadership akadémie

Komentár

Komunikácia

Naučíte sa počúvať so záujmom ľudí a viesť efektívny rozhovor s členmi tímu. Budete viesť rozhovor podľa potreby a ústretovo

Ľudia

Vedenie ľudí

Váš tím sa naučíte viesť tak, aby vedel nájsť tie najlepšie riešenia a pracovať samostatnejšie. Tiež budete využívať plný potenciál spätnej väzby

Správa

Stmelenie tímu

Zistíte, ako stmeliť ľudí v tíme, aby kopali za jeden tím. Rozdielne názory budú slúžiť na skupinový rast a konflikty budete využívať v prospech firmy či projektu

Svetlo

Zodpovednosť tímu

Budete vedieť, ako zvýšiť kreativitu vašich ľudí v tíme a prenášať zodpovednosť na jednotlivých členov tímu. Získate lojálnosť členov tímu

Schodisko

Vyššia efektivita

Spoznáte potenciál práce s cieľmi, tak aby boli efektívne a prinášali výsledky. Celkovo sa zvýši efektivita tímu a vašej práce.

Nástroje

Využívanie v praxi

Dostanete bohaté informácie, ktoré budete vedieť využiť v praxi. Budú podporené ukážkami, tréningom individuálnym prístupom a priamou aplikáciou v praxi

Staňte sa lídrom