Manažérske školenia

Manažérske školenia

Efektívne počúvanie

Cieľom školenia, je naučiť sa počúvať s porozumením, vybrať z rozhovoru to, čo je podstatné a vedieť viesť rozhovor tam, kde potrebujeme. Ide o základné školenie, ktoré je potrebné či už pri vedení ľudí alebo pri obchodnej komunikácií, či vyjednávaní alebo riešení konfliktov. Často naň nadväzujú ostatné školenia. Zistiť viac

Kreatívna spätná väzba

Cieľom školenia je prejsť si všetky formy spätnej väzby, ktoré máme k dispozícií, a zamerať sa na možnosti, kedy sú jednotlivé spätné väzby vhodné. Ďalej sa oboznámite s formou spätnej väzby, ktorá je kreatívna, a ktorá sa  zameriava na efektívnu zmenu. Tento tip spätnej väzby patrí medzi najprijateľnejšie formy s najlepšími výsledkami. Zistiť viac.

Ako sa postaviť stresu čelom

Cieľom školenia je naučiť sa pracovať s krátkodobým alebo dlhodobým stresom. V dnešnej dobe sme vystavení väčšiemu stresu a každodenne sa s ním stretávame. No dlhodobý vplyv stresu vie negatívne ovplyvniť našu prácu i osobný život. Na školení sa účastníci dozvedia, ako sa postaviť stresu zoči-voči a čo môžu robiť, aby stres mal menší vplyv na ich prácu či samotný život. Účastníci sa naučia pracovať so samotnou záťažou, ktorá veľakrát ústi do stresu a vybudujú si odolnosť voči stresu. Zistiť viac.

Riešenie konfliktov – tretia alternatíva

Školenie sa zameriava predovšetkým na úspešnú spoluprácu medzi ľuďmi. Pri spolupráci dochádza často ku konfliktom, hlavne keď obaja spolupracovníci majú ten „najlepší“ názor. Namiesto spolupráce prichádza k vnútornému boju, ktorý dokáže výrazne brzdiť dokončenie úlohy úlohu či projektu. Pri vzájomnej spolupráci by sa pritom úloha či projekt mohli uberať ďaleko rýchlejšie. Okrem iného pri správnej spolupráci môžu prísť ešte k lepším nápadom a myšlienkam, ako boli tie prvotné a pôvodné. Zistiť viac.

Prezentačné zručnosti

Cieľom školenia je naučiť sa ako správne prezentovať a stáť pred publikom tak, aby prezentácia bola čo najpútavejšia. Prezentovať pred ľuďmi informácie nie je len o kvalite obsahu, ale predovšetkým o kvalite prednesu. Vedieť kedy zvýšiť alebo znížiť hlas či nemať statický prednes je zručnosťou každého dobrého rečníka. Účastníci sa na školení dozvedia ako upútať publikum či už verbálne alebo neverbálne.

Leadership s pokojom

Cieľom školenia je oboznámiť sa s metódami vedenia ľudí tak, aby ľudia v tíme boli kreatívnejší, samostatnejší a vedeli lepšie zvládať svoje pracovné situácie. Techniky, preberané na školení, sú založené na najnovších výskumoch vedenia ľudí a ich aplikáciu do praxe. Ich aplikovaním, získate väčší dôveru ľudí a spoluprácu v tíme. Zistiť viac.

Efektívna práca s cieľmi

Cieľom školenia je naučiť sa pracovať s cieľmi na dlhodobej, ale aj na krátkodobej báze. Naučíte sa ako si nastaviť tie správne a skutočné ciele a ako tieto ciele nastavovať u svojich ľudí. Na konci školenia budete vedieť, ako si nastaviť stratégiu, aby ste dané ciele dosiahli. Zistiť viac.

Timemanagement

Cieľom školenia je sa naučiť lepšie pracovať s časom ako s komoditou. Budete vedieť, ako si organizovať čas, na čo sa treba zamerať, a ako robiť niektoré veci efektívnejšie. Na školení môžete získať úplne iný pohľad na svoju organizáciu času, a mať tak možnosť stihnúť to, čo potrebujete za menej času a s menšou námahou. Zistiť viac.

Školenie podľa potreby

Byť dobrým manažérom zahŕňa aj ďalšie dôležité zručnosti. Skutočný líder sa z vás stane, ak budete mať správne informácie a zručnosti budete vedieť aplikovať do praxe. Preto vám rád zostavím školenie podľa vašich potrieb tak, aby splnilo vaše požiadavky a prinieslo vám aj výsledky. Školenie sa môže skladať z uvedených tém, alebo aj nejakých ďalších, ktoré sú spojené s vedením ľudí alebo prácou manažéra. Neváhajte a dohodnite si nezávislé stretnutie.

Staňte sa výnimočným manažérom