Manažérske školenia

Manažérske školenia

Efektívne počúvanie

Cieľom školenia, je naučiť sa efektívne počúvať v rozhovore, vytiahnuť z rozhovoru to, čo je podstatné, vedieť viesť rozhovor pomocou otázok, tam kde potrebujeme. Ide o základné školenie, ktoré je potrebne či už pri vedení ľudí alebo pri obchodnej komunikácií, či vyjednávaní alebo riešení konfliktov. Toto školenie je poväčšine podmienené, na absolvovanie ďalších školení. Je to základ na ostatné školenia.  Zistiť viac.

Kreatívna spätná väzba

Cieľom školenia je si prejsť všetky formy spätnej väzby, ktoré máme k dispozícií a tiež si prejsť možnosti, kedy sú jednotlivé spätné väzby vhodné. Ďalej sa oboznámite s formou spätnej väzby, ktorá je kreatívne a ktorá sa veľmi zameriava na efektívnu zmenu. Tento tip spätnej väzby patrí medzi najprijateľnejšie formy s najlepšími výsledkami. Zistiť viac.

Ako sa postaviť stresu čelom

Cieľom školenia je sa naučiť pracovať si stresom, ktorý je či už krátkodobý alebo aj dlhodobý. Pri práci, ktorú ľudia vykonávajú prichádza k samotnému stresu. Je dôležité so stresom pracovať, lebo jeho dlhodobý vplyv ma dopady na samotnú prácu či život. Na školení sa účastníci dozvedia, ako sa postaviť stresu čelom, zoči-voči a čo môžu robiť, aby ich stres mal menší vplyv na ich prácu či samotný život. Účastníci sa naučia pracovať so samotnou záťažou, ktorá veľa krát ústi do stresu a ako si budovať odolnosť voči stresu. Zistiť viac.

Riešenie konfliktov – tretia alternatíva

Školenie ja zameraná hlavne na spoluprácu medzi ľuďmi. Pri spolupráci dochádza často ku konfliktom, keď spolupracovníci sú obaja s názorom, ktorý je ten „najlepší“. Namiesto spolupráce prichádza k vnútornému boju. Ten úlohu či projekt, dokážu veľmi brzdiť. Pri vzájomnej spolupráci by sa pritom úloha či projekt mohli uberať ďaleko rýchlejšie . Okrem iného pri správnej spolupráci môžu prísť ešte k lepším nápadom a myšlienkam, ako boli ich prvotné a pôvodné. Zistiť viac.

Prezentačné zručnosti

Cieľom školenia je vedieť ako správne prezentovať a naučiť sa stáť pred publikom tak, aby prezentácia bola čo najpútavejšia. Prezentovať pred ľuďmi informácie nie je len o kvalite obsahu, ale predovšetkým o kvalite prednesu. Vedieť kedy zvýšiť alebo znížiť hlas či nemať statický prednes je zručnosťou každého dobrého rečníka. Účastníci sa na školení dozvedia ako upútať publikum či už verbálne alebo neverbálne.

Leadership s pokojom

Cieľom školenia je sa oboznámiť s metódami vedenia ľudí tak, aby ľudia v tíme boli kreatívnejší samostatnejšie, lepšie vedeli vládať svoje pracovné situácie. Techniky, ktoré budú preberané na školení, sú založené na najnovších výskumoch ohľadom vedenia ľudí a ich aplikáciu do praxe. Ich aplikovaním, získate väčší dôveru ľudí a spoluprácu. Zistiť viac.

Školenie podľa potreby

Byť dobrým manažérom (je aj o ďalších dôležitých veciach, okrem uvedených školení) nie je len o uvedených školeniach, aj keď sú veľmi dôležité. Stať sa skutočným leadrom je o podstatných informáciách  a ich správnom aplikovaní v praxi. Preto vám rád zostavím školenie podľa vašich potrieb tak, aby splnilo vaše požiadavky a prinieslo vám aj výsledky. Pritom školenie sa môže skladať z uvedených tém, alebo aj nejakých ďalších, ktoré sú spojené s vedením ľudí alebo prácou manažéra. Neváhajte a dohodnite si nezávislé stretnutie.

Staňte sa výnimočným manažérom