Školenia pre obchodníkov

Školenia pre obchodníkov

Efektívne počúvanie

Cieľom školenia, je naučiť sa počúvať s porozumením, vybrať z rozhovoru to, čo je podstatné a vedieť viesť rozhovor tam, kde potrebujeme. Ide o základné školenie, ktoré je potrebné či už pri vedení ľudí alebo pri obchodnej komunikácií, či vyjednávaní alebo riešení konfliktov. Často naň nadväzujú ostatné školenia. Zistiť viac

Pomôcť klientom rozhodnúť sa

Cieľom školenia je naučiť sa komunikovať s klientom tak, aby ste mu pomohli čo najlepšie a najrýchlejšie rozhodnúť sa pri jeho váhaní, či už nad produktom alebo službou. Klient bude mať jasnejšiu predstavu o vašej ponuke, otom, ako má ďalej postupovať, a budú mu známe všetky jeho možnosti. Pritom klient nebude mať pocit, že naňho tlačíte, ale že mu pri jeho rozhodnutí chcete pomôcť.

Námietky ako hra

Námietky sú bežnou súčasťou obchodu. Správny prístup dokáže nie len námietku vyriešiť, ale ešte aj vybudovať lepší vzťah. Cieľom školenia je oboznámiť sa s rôznymi možnosťami a technikami, ako námietky riešiť, prípadne sa im vyhnúť. Správnou komunikáciou a postupom si dokáže klient námietku vyriešiť aj sám. Účastníci sa naučia námietky nie len riešiť, ale využiť ich vo svoj prospech. Zistiť viac.

Dobré mravy pri obchodnom stretnutí

Cieľom školenia je prejsť si celý obchodný rozhovor od začiatku až do konca a dodať tak obchodnému rozhovoru určitý štandard. Výsledkom školenia je, že klient bude ochotnejší viac počúvať a bude sa cítiť komfortnejšie. Pomocou správneho rozhovoru viete eliminovať prvky, ktoré by mohli spôsobiť iracionálne správanie klienta.

Ako sa postaviť stresu čelom

Cieľom školenia je naučiť sa pracovať s krátkodobým alebo dlhodobým stresom. V dnešnej dobe sme vystavení väčšiemu stresu a každodenne sa s ním stretávame. No dlhodobý vplyv stresu vie negatívne ovplyvniť našu prácu i osobný život. Na školení sa účastníci dozvedia, ako sa postaviť stresu zoči-voči a čo môžu robiť, aby stres mal menší vplyv na ich prácu či samotný život. Účastníci sa naučia pracovať so samotnou záťažou, ktorá veľakrát ústi do stresu a vybudujú si odolnosť voči stresu. Zistiť viac.

Odporúčania bez strachu

Cieľom školenia je osvojiť si spôsoby, ako získať odporúčania od svojich klientov či obchodných partnerov a ako s týmito odporúčaniami správne pracovať. Pýtanie si odporúčaní pritom nie je len o získaní kontaktov, ale aj ďalšie budovanie obchodného vzťahu. Kvalita odporúčania pre obchodníka zohráva obrovskú rolu.  Účastníci sa dozvedia, ako získať kvalitné odporúčania a tiež, ako si pomocou nich vybudovať ešte väčšiu dôveru, väčšiu profesionalitu a kvalitnejšie vzťahy. Zistiť viac.

Školenie podľa potreby

Uvedené školenia sú len príkladom možností školení, ktoré vám viem ponúknuť a pripraviť. Relevantných tém školení je veľa. Najlepšie školenie je také, ktoré rieši priamo vaše potreby a potreby vašej firmy. Preto vám rád zostavím školenie podľa vašich potrieb tak, aby splnilo vaše požiadavky a prinieslo vám merateľné výsledky. Školenie sa môže skladať z vyššie uvedených tém, alebo aj nejakých ďalších. Dohodnime si nezávislé stretnutie.

Staňte sa efektívnym obchodníkom