6 tipov, ako efektívne pristupovať k introvertovi

Priznám sa, že nie som veľkým zástancom „škatuľkovania“  ľudí podľa určitých psychologických profilov. Dôvodov môjho postoju je hneď niekoľko a niektoré by dokonca potvrdili aj samotní psychológovia. Medzi dôvody patrí hlavne to, že človek má v sebe v určitej forme všetky druhy osobnosti, ale to, ktorá sa dominantne prejaví, záleží podľa situácie, v ktorej sa človek nachádza. To znamená, že  človek vlastne nie je nejakou vyhranenou osobnosťou. Ďalším silným dôvodom je moje osobné presvedčenie, že človek môže byť aký chce, ak preto niečo urobí. Psychologický profil by ho mohol neúmyselne obmedzovať, resp. prijatie tohto profilu za vlastný a nemenný. Napríklad, ak by niekto bol označený ako introvert, tak by ho toto označenie mohlo limitovať a mohol by ju použiť ako výhovorku namiesto výhody. Alebo by mohol v niektorých prípadoch nadobudnúť pocit, že on ako introvert niečo nezvládne (napríklad stáť a hovoriť pred ľuďmi).

Každopádne, musím uznať, že existujú prípady, kedy je na ľuďoch veľmi vidieť ich osobnosť. Základné rozdelenie, či sa niekto prejavuje extrovertne alebo introvertne, je až priam do očí bijúce. Ako názov článku napovedá, budeme sa zaoberať tým, ako pracovať s človekom, v ktorom sa prejavuje výrazne introvertná osobnosť. Z osobnej skúsenosti považujem introvertov za veľmi inteligentných, dôsledných, veľmi hĺbavých a aj pracovitých ľudí. Tieto kvality si však veľa krát nemusíme všimnúť, lebo častokrát, ako je niekto prílišne introvertný, tak nemusí byť až tak výrečný. Môže to byť aj v prípadoch, keď je v tíme nový. Pritom spomínané kvality nemajú nič spoločné s osobnou angažovanosťou. Len ich jednoducho v tej danej chvíli nevidíme.

Aký prístup zvoliť

Ak chceme, aby sa spomínané kvality dostali na povrch, mala by iniciatíva vychádzať z našej strany. Je pravda, že skôr či neskôr, by sa kvality prejavili a aj príliš uzavretý človek by sa mohol prejaviť. No to neznamená, že tomu procesu „premeny“ nemôžeme pomôcť. Správny prístup z našej strany môže túto zmenu urýchliť. Črtá sa tu otázka: „ako s takýmto človekom pracovať?

Prejdeme si spoločne pár tipov, ktoré spoluprácu s introvertnou osobnosťou uľahčí:

1.Byť trpezlivý – pri komunikácii s človekom, ktorý sa prejavuje zväčša introvertne, je trpezlivosť kľúčom. Stretávam sa s tým, že ľudia, ktorí sú skôr akční, bývajú z ľudí tohto typu nervózni, obzvlášť pri komunikácii. Pohotovosť reakcie na otázky, či v komunikácii nemusí byť tak rýchla, ako si „akční“ ľudia predstavujú, a tak začnú dotyčného označovať za spomaleného. Lenže pravdou je, že introvertnejší typ človeka premýšľa nad vzniknutou situáciou, či položenou otázkou. Vo veľa prípadoch si najskôr veľmi dobre premyslí odpoveď (a zváži aj prípadné dôsledky odpovede), než zareaguje. Úprimne, z tejto vlastnosti by sme si mnoho krát mali brať príklad. Ak vás aj dlhšia reakcia znervózňuje, tak robte všetko preto, aby ste to na sebe nedali spoznať.

2.Budovať si dôveru – tento bod veľmi súvisí s tým predchádzajúcim. Ak sme trpezliví v komunikácii, tak si aj budujeme dôveru. Tým, že napríklad nenaliehame na odpoveď, dávame danému človeku jasne najavo, že mu dôverujeme (okrem iného). Ak introvertnejší typ človeka pociťuje, že má dôveru, tak sa aj čas jeho reakcie dokáže skrátiť. Tiež sám bude menej rozmýšľať nad tým, či nám môže dôverovať. Samozrejme, dôveru treba prejaviť aj inými spôsobmi, ako len tým, že podporíme človeka v správnych rozhodnutiach.

3.Menej kritizovania – kritiku považujem celkovo za brzdu pri vykonávaní úloh a pritom až tak nezáleží na tom, o aký typ osobnosti ide. No v prípade introvertnejšieho typu človeka, môže byť ten negatívny dopad väčší. Môžeme tak stratiť jeho dôveru a aj otvorenosť voči nám.. Nechcem tým povedať, že sa nemajú ľuďom hovoriť negatívne veci, no ide skôr o spôsob podania danej informácie. Jeden zo spôsobov môže byť, že dotyčnú osobu ubezpečíme o našej pretrvávajúcej dôvere, napríklad: „aj keď to nebolo podľa očakávania, stále Ti dôverujem.

4.Menej hovorte – Ak si chceme vybudovať dôveru a celkovo, vypestovať si trpezlivosť, na začiatku je dôležité menej hovoriť. Tento bod je úzko previazaný s trpezlivosťou a má silný dopad na dôveru. Nie vždy je potrebné vynucovať  si odpovede alebo byť pri rozhovoroch moc „akčný“. Ak položíme otázku, počkajme si na odpoveď. Príliš akčný človek môže introvertnejšieho človeka akoby “zahriaknuť”. Ten sa zablokuje a nebude hovoriť nič a ostane ticho, len so svojimi nevypovedanými myšlienkami. Osobu, ktorá je akčnejšia, to môže ešte viac nahnevať a môže nadobudnúť pocit, že je spomalený (alebo niečo iné negatívne). V takomto prípade je dôležité vrátiť sa k bodu číslo 1.

5.Použite pochvalu – o samotnej pochvale sa hovorí, že je silným nástrojom, hlavne na budovanie nových návykov. No pri správnom použití, to môže byť aj nástroj na budovanie zdravého sebavedomia. Introvertný typ človeka sa môže niekedy až príliš podceňovať. Pritom kvalita jeho práce dosahuje veľmi vysokú úroveň. Je dôležité mu ukázať, že ju oceňujeme a pri správnych krokoch ho pochváliť. Lepší výsledok dosiahneme, ak sme konkrétnejší a neostávame pri fráze: „Dobrá práca.“ Takto máme priestor si získať väčšiu otvorenosť a viac dôvery u ľudí.

6.Dajte si na čas – Používanie prvých piatich krokov je postupné budovanie si vzťahu s introvertnejším človekom. Týmto spôsobom môžeme dokonca dokázať to, že sa bude správať  menej introvertne, lebo sa bude cítiť v bezpečí. Časom ho možno budeme vnímať úplne inak. No dôležité je si dať na čas. Zmena nepríde hneď, môže nastať až po nejakom čase, no s výsledkom budeme spokojní.

Na záver len dodám, že pri práci s rôznymi typmi osobnosti je dôležité uvedomiť si jednu vec. Nie je až tak podstatné, za aký typ osobnosti by sme danú osobu označili, ale to, akým spôsobom my budeme k nej pristupovať. Správnym prístup nám nielenže otvorí k nemu dvere, ale aj môžeme získať človeka, akého by sme chceli mať. Je dobré na to pamätať v prípadoch, ak bude komunikácia s človekom, ktorý sa bude na prvý pohľad javiť spomalene, príp. vyhýbavo.
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.