O mne

Vždy som sa chcel venovať činnosti, ktorá ma bude baviť a bude mať aj prospech pre iných ľudí. Som rád, že sa táto moja ambícia reálne naplnila. To, že môžem vzdelávať a pracovať na osobnom posune, či osobných cieľoch ďalších ľudí, ma veľmi napĺňa. O to viac, keď vidím, že moja práca prináša výsledky a pozitívne posuny v živote iných ľudí. Osobne nevidím význam venovať sa niečomu len tak a bez silnej pridanej hodnoty.

Môj príbeh

Vyštudoval som Fakultu elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Už počas štúdia som zistil, že týmto smerom sa uberať nebudem. Škola ma ale naučila štruktúrovane, systematicky a logicky myslieť a rozvinula vo mne schopnosť zdolávať prekážky. Počas magisterského štúdia, v roku 2004, som začal pracovať ako obchodník. Prešiel som si prácou obchodníka od úplných základov, oslovovania klientov, budovania si siete zákazníkov, až som sa vypracoval na manažéra, ktorý posúva svojich ľudí dopredu a odovzdáva im svoje skúsenosti. Od roku 2008 som začal pracovať pre finančnú spoločnosť AGE group, kde som mal na starosti budovanie a vedenie siete na Slovensku, a tiež som pomáhal s rozbehnutím spoločnosti v Českej republike.

“Nová a prevratná myšlienka prináša motiváciu a radosť do života. Jej aplikovanie do praxe prináša pozitívnu zmenu a výsledky do života.”

Počas týchto rokov som si prakticky prešiel všetkými výzvami moderného obchodníka a manažéra. Učil som sa, ako si správne zadeliť priority, ako rozvrhnúť čas, ako klientov i podriadených počúvať, ako im podať spätnú väzbu a porozumieť ich požiadavkám. Pracoval som 12 hodín denne, učil som sa, ako zharmonizovať svoj osobný život a kariérne ciele. Mne v mojom zápase pomohli niekoľkí ľudia, ktorí nasmerovali moje myslenie a pomohli mi získať správne návyky. Sám na sebe som videl, ako sa dokážem meniť a transformovať. Neskôr, pri vedení ľudí v mojom tíme, ma vždy veľmi tešil ich úspech a to mi dodávalo energiu. Aj preto som sa rozhodol, že sa chcem rozvoju ľudí venovať naplno, odovzdávať im svoje skúsenosti a posúvať ich dopredu.

Školiť ma nielen bavilo, ale tiež som videl, že prináša úžitok účastníkom, ktorí sa školení zúčastňovali. Od roku 2012 som svoje skúsenosti z finančníctva odovzdával spolupracovníkom poisťovne UNIQA.

Tu som sa stretol s rôznymi typmi ľudí: s tými, čo ešte skúsenosti nemajú, ale aj s takými, ktorí majú dlhoročné skúsenosti, ale aj svoje zaužívané zvyky, ktoré im nie vždy pomáhali. Hľadal som preto praktické možnosti, ako pomôcť ľuďom, ktorí sú buď vyhorení, alebo žijú v zaužívanom stereotype a nevedia mu uniknúť. Ako rozumné riešenie prišiel koučing, ktorý okamžite prinášal viditeľné výsledky. Ku školeniam som pripojil koučing, a ten mi otvoril dvere pre nové možnosti práce s ľuďmi, a tiež nové pole pôsobnosti v iných oblastiach, mimo finančného sektoru.

Od roku 2014 sa naplno venujem life či biznis koučingu. Radil som klientom rôznych profesií, od obchodníkov, manažérov, či športovcov. Moje školenia sú primárne určené pre manažérov a obchodníkov. Najkomplexnejším produktom je Akadémia výsledkov, ktorá spája koučing so školeniami a okamžitou aplikáciou v praxi.

Neustále sa vzdelávam, pracujem na sebe a hľadám riešenia, ktoré sú pre prácu najefektívnejšie a prinášajú najlepšie výsledky. Preto som do svojej praxe zapojil prvky LEAN, čí agilné metódy práce. Prepojením jednotlivých znalostí a zručnosti vznikajúci veľmi efektívne projekty pre firmy a ľudí.

Certifikáty

Absolvoval som viaceré certifikácie a výcviky. Som držiteľom medzinárodného certifikátu pre koučing ICF, Result Couching Systems a Team couching od NeuroLeadership Group. Vo svojej práci sa opieram o najnovšie lingvistické výskumy, knihy a autorov ako David Rock a Stephen Covey, ktoré pravdaže dopĺňam o vlastné skúsenosti, ktoré som nadobudol v praxi ako obchodník či manažér, skúsenosti ako školiteľ, kouč, no tiež manžel a otec. Kvalitným spojením vznikli projekty, ktoré v dnešnej dobe prinášajú ľuďom merateľné výsledky. Asi aj z toho dôvodu ma účastníci školení zväčša označujú za odlišného, v pozitívnom slova zmysle. Prichádzam totiž s novými myšlienkami, veľakrát iným prístupom, a tiež pohľadom na danú vec. Najviac sa však teším, že to funguje.

Hodnoty

Verím tomu, že pri dosahovaní zmeny, či už v osobnom alebo pracovnom živote, je najdôležitejšie chcieť. Ak človek chce na sebe pracovať, môže dokázať naozaj čokoľvek. Pomáham ľuďom k pozitívnym zmenám a firmám k lepším výsledkom. Práca, ktorú robím, je pre mňa vášňou. Teší ma každý úspech ľudí, záujem o posun a zmeny, ktorými ľudia prechádzajú. Moja práca má pre mňa význam práve tým, že ľudia dosahujú výsledky, ciele a dokážu prekonať samých seba.

Moje hodnoty:

Kvalita – Pre mojich klientov prinášam kvalitu, či už vo forme najnovších informácií alebo postupov. Chcem, aby dostali nie len potrebné informácie na svoj osobnostný posun, ale predovšetkým, aby tieto informácie vedeli používať v správnej forme a čase. Pri svojej práci som precízny, systematický a cieľavedomý. Preto sa zameriavam na hľadanie riešení. Zameriavam sa na podstatu, riešim príčinu a nie iba dôsledky.

Výsledky – Je pre mňa dôležité, aby moji klienti dosahovali lepšie výsledky pri svojej práci. Klientom odovzdávam priamu skúsenosť, ktorú vedia hneď aplikovať do svojej praxe. To prináša hneď viditeľnú a merateľnú pozitívnu zmenu počas spolupráce, alebo hneď po nej.

Jednoduchosť – Princípy a postupy, ktoré učím účastníkov sú jednoduché na druhej strane veľmi výrazne účinné. Výhodou samotných princípov je, že uľahčujú prácu. Ak si do bežnej práce vieme vniesť jednoduchosť, zvýši sa efektivita samotnej práce. Tak má človek možnosť sústrediť na podstatné veci. V jednoduchosti je krása.

Moji klienti

Počas svojej praxe som pracoval a školil pre tieto spoločnosti:

Spolupráca

Momentálne spolupracujem aj so spoločnosťou DEVELOR na rôznych vzdelávacích projektoch, workshopoch, či iných aktivitách, ktoré spoločnosť poskytuje. Teším sa zo skvelého tímu ľudí, ktorým môžem byť obklopený vďaka tomuto partnerstvu.

Ak máte chuť so mnou spolupracovať a dozvedieť sa viac, vyplňte kontaktný formulár. Rád sa s Vami nezáväzne stretnem a porozprávam o možnej spolupráci.

Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.