DENIS BULEJKA

 

Vždy som sa chcel venovať činnosti, ktorá ma bude baviť a bude mať aj prospech pre iných ľudí. Som rád, že sa táto moja ambícia reálne naplnila. To, že môžem vzdelávať a pracovať na osobnom posune či osobných cieľoch ďalších ľudí ma veľmi napĺňa. O to viac, keď vidím, že moja práca prináša výsledky. Osobne nevidím význam sa venovať niečomu len tak a bez silnej pridanej hodnoty. Keby som videl, že moja práca neprináša úžitok, tak by som sa jej nevenoval. V roku 2004 som začal ako obchodník a postupne som sa vypracoval na manažérsku pozíciu. Takto som si prešiel prácou obchodníka, človeka ktorý si bude vlastný tím až po manažéra, ktorý pracuje s tímom a odovzdáva mu svoje skúsenosti.
Od roku 2008 som svoje skúsenosti nadobúdal aj vďaka práci vo finančnom sektore. Okrem budovania a vedenia siete na Slovensku som sa podieľal na budovaní spoločnosti v Českej republike.
Každopádne, som sa už dlhodobejšie chcel formovať výhradne do pozície človeka, ktorý chce pomôcť ľuďom tým, že im odovzdá informácie a skúsenosti. Školiť ma nielen bavilo, ale tiež prinášalo úžitok účastníkom, ktorí sa školení zúčastňovali. Od roku 2012 som svoje skúsenosti z financií odovzdával spolupracovníkom poisťovne.
Tu som sa stretol s rôznymi typmi ľudí: s tými, čo ešte skúsenosti nemajú, ale aj s takými, ktorí majú dlhoročné skúsenosti, ale aj svoje zaužívané zvyky, ktoré nie vždy boli v ich prospech. Z toho dôvodu som hľadal praktické možnosti pre ľudí, ktorí sú či už vyhorení, alebo v prílišnom stereotype. Ako rozumné riešenie prišiel koučing, ktorý priniesol výsledky práve v tejto oblasti. Koučing mi otvoril dvere pre nové riešenia pre ľudí a tiež aj pre nové pole pôsobnosti v iných oblastiach, mimo finančného sektoru.

“Nová a prevratná myšlienka prináša motiváciu a radosť do života. Jej aplikovanie do praxe prináša pozitívnu zmenu a výsledky do života”

V dnešnej dobe kombinujem skúsenosti, ktoré som nadobudol v praxi ako obchodník či manažér, skúsenosti ako školiteľ a tiež skúsenosti ako kouč. Kvalitným spojením vznikli projekty, ktoré v dnešnej dobe prinášajú ľuďom evidentné výsledky. Asi aj z toho dôvodu ma účastníci školení zväčša označujú za odlišného, v pozitívnom slova zmysle. Prichádzam totiž s inými myšlienkami, veľa krát iným prístupom a tiež pohľadom na danú vec. Najviac sa však teším, že to funguje.
Myslím si, že niekedy nie je ani tak dôležité kto som, ale čo vám dokážem priniesť. Pomáham ľuďom k pozitívnym zmenám a firmám k lepším výsledkom. Práca, ktorú robím, je pre mňa vášňou. Teší ma každý úspech ľudí, záujem o posun a zmeny, ktorými ľudia prechádzajú. Moja práca má pre mňa význam práve tým, že ľudia dosahujú výsledky a svoje ciele.