Akadémia výsledkov

Chcete sa stať skutočným lídrom?

Mať istotu, že absolvujete ten správny kurz je dnes ťažké. Možností je veľa. Preto vám nechcem ponúknuť len kurzy, ale komplexné systematické vzdelávanie. Akadémia výsledkov vás naučí, ako sa stať lídrom a ako viesť ľudí. Väčšina školení vám zaberie niekoľko dní. Dozviete sa na nich množstvo informácií, ktoré nakoniec neviete použiť. Reálne využitie informácií v praxi zo školení býva 5 až 10%. Zo školenia síce máte dobrý pocit, no neprináša vám, čo by ste chceli. Akadémia výsledkov je iná.

Garantujem vám, že získané informácie budete vedieť prakticky používať, a že vám prinesú v praxi okamžité výsledky.

.

Akadémia prebieha na dvoch úrovniach:

Individuálne stretnutia

Počas akadémie je naplánovaných 6 – 9 individuálnych stretnutí. Tieto stretnutia sú zamerané na aplikáciu nadobudnutých informácií do praxe.

Skupinové školenia

Na skupinových školeniach  sa dozviete, čo máte robiť, a tiež, ako to máte robiť. Školenia sú bohaté na informácie a osvojenie si nových zručností.

Obsah akadémie výsledkov:

 • Naučíte sa počúvať so záujmom ľudí a viesť efektívny rozhovor s členmi tímu. Budete viesť rozhovor podľa potreby a ústretovo
 • Váš tím sa naučíte viesť tak, aby vedel nájsť tie najlepšie riešenia a pracovať samostatnejšie. Tiež budete využívať plný potenciál spätnej väzby
 • Zistíte, ako stmeliť ľudí v tíme, aby kopali za jeden tím. Rozdielne názory budú slúžiť na skupinový rast a konflikty budete využívať v prospech firmy, či projektu
 • Budete vedieť, ako zvýšiť kreativitu vašich ľudí v tíme a prenášať zodpovednosť na jednotlivých členov tímu. Získate lojálnosť členov tímu
 • Spoznáte potenciál práce s cieľmi tak, aby boli efektívne a prinášali výsledky. Celkovo sa zvýši efektivita tímu a vašej práce.
 • Dostanete bohaté informácie, ktoré budete vedieť využiť v praxi. Budú podporené ukážkami, tréningom, individuálnym prístupom a priamou aplikáciou v praxi

.

„Je rozdiel medzi poznať, vedieť a používať. Len to posledné prináša zmeny.“

.

Kurz - Komunikácia s klientmi, Denis Bulejka,

.

Akadémia Vám prinesie merateľné výsledky

.

 • Zvýšenie efektivity práce minimálne o 15%
 • Budete vedieť, ako zvýšiť efektivitu svojho tímu minimálne o 10%
 • Zabezpečí vám rast a stabilitu firmy alebo oddelenia
 • Naučíte sa dostať zo seba a svojich ľudí to najlepšie
 • Nájdete svoje rezervy a nahradíte ich výkonom a získate trvalú zmenu k lepšiemu
 • Dlhodobú aplikovateľnosť a zvyšovanie efektivity aj po skončení akadémie
 • Väčšina nákladov vynaložených na akadémiu sa vám vráti do dvoch mesiacov

Čo je akadémia?

Akadémia je komplexné vzdelávanie, ktoré Vám dá teoretické poznatky, ale i nástroje pre aplikáciu získaných vedomostí v praxi.

Čo je cieľom akadémie?

Počas Akadémie budete získané vedomosti zapracovávať priamo do svojej práce. Po ukončení Akadémie uvidíte, ako sa zlepšili vaše kompetencie, výsledky, schopnosť viesť ľudí a efektivita využívaného času pri práci.

Ako akadémia prebieha?

Základným pilierom Akadémie výsledkov je pravidelnosť. Preferujeme, keď prebieha na týždennej báze a  skupinové vzdelávanie je kombinované s individuálnym koučingom. Koučing je zameraný na riešenie situácií, ktoré klientovi vznikli v práci a opiera sa o informácie nadobudnuté na skupinovom vzdelávaní.

Aký je rozdiel medzi štandardným vzdelávaním a akadémiou?

Pri väčšine štandardných školení je hlavným cieľom podať informácie, prípadne naučiť klienta určitej zručnosti. Prax hovorí, že účastníci školení vedia aplikovať do praxe iba 5% informácií zo školenia. Po školení sa vytratí nadšenie a účastníci sa vrátia späť do zabehnutej rutiny, ktorú mali pred školením. Akadémia výsledkov sa cielene sústreďuje na to, aby účastníci dávali do praxe viac ako 50% informácií. Cieľom je cielene pracovať s informáciami, aby sa pre účastníkov Akadémie stali súčasťou ich každodenného života a priniesli im očakávané výsledky.

Ako dlho môže akadémia prebiehať?

Priebeh akadémie je individuálny a záleží na časových možnostiach účastníka. Každopádne, ide o dlhšie vzdelávanie, ktoré môže trvať 3 až 6 mesiacov. Všetko záleží aj na intenzite akadémie a jej obsahového zamerania. Dĺžka tiež záleží aj od počtu účastníkov.

Ako sa za akadémiu platí?

Akadémiu môžete zaplatiť buď naraz, alebo je možné platby uhradiť na mesačnej báze.

Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.