Najnovšie prístupy, zaujímavé
informácie a inšpiratívne riešenia
zaručia, že spolupráca so mnou
vám prinesie výsledky.

Ponuka služieb

image description

Školenia

Inovatívny prístup pri školeniach dokáže priniesť väčšiu efektivitu práce, čo má pozitívny vplyv na samotnú prácu a výsledky. Školenia sú zostavené na základe najnovších poznatkov a sú overené praxou.

image description

Koučing

Individuálny prístup a práca sú veľmi dobrou metódou, ako dosiahnuť svoje ciele. Koučing ako metóda napomáha dosiahnuť tie najdôležitejšie ciele a prináša pozitívne nové návyky do nášho života.

image description

Akadémia

Akadémia je komplexné vzdelávanie, ktoré spája získavanie informácií s aplikáciou do praxe. Tento prístup garantuje, že nadobudnuté informácie budete vedieť používať a prinesú vám výsledky.

0
Počet odškolených ľudí
0
Počet odškolených hodín
0
Počet realizovaných školení
0
Počet odkoučovaných hodín

Referencia

"Som veľmi vďačná, že sa mi naskytla takáto možnosť a slovami sa dá len ťažko opísať, ako pozitívne to na človeka vplýva. Oceňujem jeho profesionálny prístup a zrozumiteľnú formu vedenia koučingu. Cítim na sebe, že každým absolvovaným koučingom stále rastiem a rozvíjam sa, uvedomujem si, kde som robila chyby, čo treba zmeniť  a čo treba robiť inak. Pomáha mi znova objaviť moja „JA" . Na všetko existuje riešenie a vďaka jeho pomoci, tie riešenia viem sama nájsť." Mária Belejová, UNIQA, Executive sales
"Zrazu si uvedomujem, že lepšie plánujem, organizujem čas a plním stanovené ciele. Aj tie, ktoré som dlho odkladal. Bol som prekvapený, že tieto sedenia sa nepodobajú na nič, čo som dovtedy poznal a že sú viac o mne, než o koučovi. Preto ma aj prekvapil samotný prínos. Každé dobré školenie alebo prednáška mi prinieslo nové myšlienky a inšpirácie. Mýlil som sa, keď som čakal to isté. Koučing ma "iba" núti efektívnejšie pracovať a organizovať si čas." Ľubomír Havierník, DAVAR s.r.o., konateľ spoločnosti
"Je prirodzené, že každy človek chce dosahovať vyššie méty vo svojom živote. A uvedomujem si aj ja, že si na to len a len sám nevystačím. V súvislosti s týmto si vždy spomeniem na autora knihy "Korene" Alex Haley, ktorý mal vo svojej kancelárii obrázok korytnačky sediacej na tyči pri plote vo vyške 2,4 metra. Popis obrázku znel:  "Môžeš si byť istý, že som sa sem nedostala sama!" Skúsenosť s koučingom ma veľmi oslovila. Určite odporúčam." Oliver S., konateľ spoločnosti
"S Denisom sa poznáme už dlhšiu dobu, preto som bol otvorený jeho ponuke koučingu. Absolvoval som viacero školení a tréningov zameraných na osobnostný rast a preto som bol zvedavý na réalny prínos z koučingu. Musím povedať, že jasne zameraný obsah jednotlivých stretnutí s cieľom dopracovať sa k presne definovaným krokom, na konci ktorých musí byť vopred vytýčený cieľ, mi pomohli rýchlejšie napredovať a uvedomiť si, že niektoré prekážky som si do cesty staval sám." Ing. Milan Troška, BECEP – MDVaRR, Riaditeľ
"Chcela by som sa Vám poďakovať za úvodné školenie, ktoré bolo v pozitívnom duchu. Cítila som sa veľmi dobre, príjemne, uvoľnene a vedela som sa po celú dobu sústrediť na spoločnú prácu. Zaujal ma Váš prístup k nám, boli ste otvorený, úprimný a preto ste budili po celý čas veľkú dôveru. Podarilo sa mi uňho docieliť, aby si tento názor ozrejmil, prečo sa to stalo, z akého dôvodu. Prajem Vám veľa úspechov v ďalšej práci a chcem, aby ste školil aj môj tím, ktorý momentálne zostavujem." Monika Lévárdyová, MetLife, Junior Manager