Ako nestrácať čas pri detailoch, ktoré nemajú význam

Pri našej práci nastávajú situácie, kedy máme úlohu či zadanie ako tak hotové, no stále máme potrebu ju buď dokončovať, alebo nejako vylepšovať. Jednoducho s tým stavom nie sme až tak spokojní a stále nám prichádzajú na um myšlienky, ako by to mohlo byť lepšie. Napríklad, pripravujete si prezentáciu a už ju máte hotovú, no ešte začnete uvažovať, že tam doplníte obrázky, prípade sa rozhodnete obrázky si upraviť, vymeniť. Človek strávi veľký čas pri detailoch, ktoré už na samotný výsledok nemajú až taký veľký vplyv. V takýchto prípadoch je veľmi dôležité vedieť si určiť priority, a to má zásadný vplyv na náš timemanagement.

Vo všeobecnosti to je veľa krát tak, že  pri plnení úloh funguje tzv. Paretovo pravidlo. To v tomto  prípade hovorí o tom, že 80% úloh sme schopní vykonať za 20% času. Pričom tých zvyšných 20% úloh nám môže trvať ďalších 80% času, jednoducho povedané, na detailoch by sme strávili až 4 krát viac času ako pri gro vykonanej práci. To nie je až tak efektívne pracovanie s časom.

Tu môžete namietať, že detaily sú dôležité. A ja úplne súhlasím. Sú situácie, kedy sú detaily veľmi dôležité a majú zásadný dopad na výsledok práce. Neviem si predstaviť, že by som si kúpil napríklad auto, ktoré je funkčné na 80%. No veľa vecí a výsledkov je vo forme vnímania. Pre niekoho výsledok našej práce môže byť  vnímaný že je na 100%, ale naše vnímanie je nižšie (napr. 85%). Jednoducho vieme, že by sme daný projekt vedeli vylepšiť.  Avšak, súčasťou timemanagementu je tiež vedieť sa správne rozhodnúť, či budem alebo nebudem v niečom pokračovať.

Ako zhodnotiť, či má význam v danej úlohe či projekte pokračovať?

Ak chceme efektívne pracovať s časom, je dôležité vedieť si vyhodnotiť, či má zmysel v projekte pokračovať, a niekedy dokonca, či ho vôbec začať. Na získanie lepšieho pohľadu na to, či má zmysel pokračovať v úlohe, nám dokáže dať nasledujúci diagram na obrázku. Na jednu časovú os dáme čas, na druhú dáme úžitok. Takto sa nám rozdelia úlohy do 4 kvadrantov na základe zdĺhavosti práce a podľa toho, aký úžitok daná práca prináša.

Ako pristupovať k jednotlivým kvadrantom:

1.

Prináša veľký úžitok za málo času – je to rozhodne úloha, ktorú treba spraviť (najlepšie hneď) a venovať sa jej detailom. Ide o ideálnu možnosť, ak nám niečo nezaberá čas, no úžitok bude pre nás zásadný a dôležitý.

2.

Prináša úžitok, no bude si to vyžadovať časv týchto prípadoch sa tiež oplatí venovať detailom tejto práce, aj napriek väčšej spotrebe času. Ide o úžitok, ktorý nám to dokáže priniesť. Vzhľadom na množstvo času, je však dobré si prácu na týchto detailoch plánovať.

3.

Prináša malý úžitok za málo časuv tomto prípade si treba zhodnotiť, či má význam sa tej veci venovať, či má ten úžitok pre nás cenu aj napriek malému času. Ak ide reálne o minimum času (minúty), tak odporúčam sa detailu venovať. Možno nebude mať zásadný úžitok, no prinesie minimálne dobrý pocit, že sme to vykonali/dokončili.

4.

Prináša minimálny úžitok, ktorý si vyžaduje časberme do úvahy, že ide o množstvo času na úkor vecí, ktoré môžu byť dôležitejšie a majú väčšiu pridanú hodnotu. Ak ste si povedali, že týmto detailom sa nemá význam venovať, tak máte pravdu. V taktom prípade už treba úlohu nechať tak.

Pohľad peňazí

Zatiaľ sme sa na dané úlohy pozerali z pohľadu timemanagementu. No ako raz niekto povedal: „Čas sú peniaze.“ Ak sa teda na tieto úlohy (práca na detailoch) pozrieme z pohľadu peňazí, môžeme získať ešte iný pohľad. Dajme si na jednu časovú os okrem času aj peniaze, tak sa nám diagram zmení takto:

Pri pohľade na tento diagram si mnoho ľudí zváži, či má význam sa venovať ďalším detailom v úlohe, ak ich to stojí nie len čas, ale aj peniaze a pritom to nemusí prinášať to, čo by očakávali. V taktom prípade sa bavíme nie len o efektívnom pracovaní s časom, ale aj o efektívnej práci s nákladmi.

Záver

Tento diagram je praktickou pomôckou, ktorá nám dokáže priniesť iný pohľad alebo perspektívu pri riešení našich úloh a tiež, či má zmysel zacykliť sa v niektorých detailoch. Treba si uvedomiť, že máme k dispozícii jeden čas a treba s ním pracovať efektívne. Spomínam si, koľkým ľuďom sa zrazu vyjasnilo pri ich práci. Hovorili: „Vieš, ale ja chcem aby to bolo perfektné.“  To je super, ale videl si aj zvyšné faktory tvojho perfekcionizmu? Keď si ľudia uvedomili, že sú vo IV. kvadrante, tak prezreli a začali sa venovať „užitočnejším“ veciam. Verím, že to v takýchto prípadoch pomôže aj vám určiť si lepšie priority a zlepšiť si timemanagement.
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.