Ako sa postaviť stresu čelom


Stres sa stále častejšie stáva každodennou súčasťou nášho života, a to nie len pracovného, ale aj súkromného. Stres môže mať veľmi nepríjemné dôsledky, ktoré často prechádzajú až do závažných zdravotných problémov. Preto je dôležité ho nepodceňovať a riešiť, čo najskôr, ešte v zárodku. Vedeli ste, že minimálne 50% stresu, ktorý prežívate, môžete reálne ovplyvniť? Na školení sa dozviete ako.

Cieľ školenia:

Cieľom školenia je naučiť sa pracovať so stresom, či už krátkodobým, ale aj dlhodobým. Po absolvovaní školenia budete vedieť, ako eliminovať stres,  pracovať s ním u vás, ale aj u vašich spolupracovníkov.

Budete si vedieť  pestovať odolnosť voči stresu a svojím správaním ho eliminovať na primeranú mieru záťaže.

Ide o jednodňové školenie, ktorého obsahom je:

 • Fungovanie mozgu
 • Základné informácie o strese
 • Relaxačné techniky na podporu sústredenia
 • Ako identifikovať stres a vašu citlivosť na stres
 • Ako zistiť, či ste v strese
 • Formy stresu
 • Presná definícia stresu
 • Ako aktívne ovplyvniť stres
 • Eliminovanie stresu

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť v profesijnom živote. Prináša však prospech aj v súkromnej sfére.

Po absolvovaní školenia budete vedieť aktívne pracovať so stresom, eliminovať príčinu stresu a ako si budovať svoju odolnosť voči nemu.

Cena:

 • Cena školenia závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy
 • Odporúčam, kvôli väčšej efektivite a lepšiemu uchopenie techník na školení, absolvovať školenie Efektívneho počúvania – dôležitá súčasť školenia
 • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.