Školenia pre obchodníkov

Ako sa postaviť stresu čelom

Stres sa stále častejšie stáva každodennou súčasťou nášho života, a to nie len pracovného, ale aj súkromného. Stres môže mať veľmi nepríjemné dôsledky, ktoré často prechádzajú až do závažných zdravotných problémov. Preto je dôležité ho nepodceňovať a riešiť, čo najskôr, ešte v zárodku. Vedeli ste, že minimálne 50% stresu, ktorý prežívate, môžete ovplyvniť? Na školení sa dozviete ako.

Cieľ školenia:

Cieľom školenia je naučiť sa pracovať so stresom, či už krátkodobým, ale aj dlhodobým. Po absolvovaní školenia budete vedieť ako eliminovať stres,  pracovať so ním u vás, ale aj u vašich spolupracovníkov. Pritom si budete vedieť  pestovať odolnosť voči stresu a svojím správaním ho eliminovať na primeranú mieru záťaže.

Ide o jednodňové školenie, ktorého obsahom je:

 • Fungovanie mozgu
 • Základné informácie o strese
 • Relaxačné techniky na podporu sústredenia
 • Ako identifikovať stres a vašu citlivosť na stres
 • Ako zistiť, či ste v strese
 • Formy stresu
 • Presná definícia stresu
 • Ako aktívne ovplyvniť stres
 • Eliminovanie stresu

 

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť v profesnom živote. Prináša však prospech aj v súkromnej sfére.

Po absolvovaní školenia budete vedieť aktívne pracovať so stresom, eliminovať príčinu stresu a ako si budovať svoju odolnosť voči nemu.

 

Cena:

 • Cena školenia závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy
 • Odporúčam, kvôli väčšej efektivite a lepšiemu uchopenie techník na školení, absolvovať školenie Efektívneho počúvania – dôležitá súčasť školenia
 • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.

Máte nejaké otázky?

Ďalšie školenia

Námietky ako hra

Námietky sú bežnou súčasťou obchodu. Správny prístup dokáže nie len námietku vyriešiť, ale ešte aj vybudovať lepší vzťah. Cieľom školenia je oboznámiť sa s rôznymi možnosťami a technikami, ako námietky riešiť, prípadne sa im vyhnúť. Správnou komunikáciou a postupom si dokáže klient námietku vyriešiť aj sám. Účastníci sa naučia námietky nie len riešiť, ale využiť ich vo svoj prospech. Zistiť viac.

Pomôcť klientom rozhodnúť sa

Cieľom školenia je naučiť sa komunikovať s klientom tak, aby ste mu pomohli čo najlepšie a najrýchlejšie rozhodnúť sa pri jeho váhaní, či už nad produktom alebo službou. Klient bude mať jasnejšiu predstavu o vašej ponuke, otom, ako má ďalej postupovať, a budú mu známe všetky jeho možnosti. Pritom klient nebude mať pocit, že naňho tlačíte, ale že mu pri jeho rozhodnutí chcete pomôcť.

Efektívne počúvanie

Cieľom školenia, je naučiť sa počúvať s porozumením, vybrať z rozhovoru to, čo je podstatné a vedieť viesť rozhovor tam, kde potrebujeme. Ide o základné školenie, ktoré je potrebné či už pri vedení ľudí alebo pri obchodnej komunikácií, či vyjednávaní alebo riešení konfliktov. Často naň nadväzujú ostatné školenia. Zistiť viac

Dobré mravy pri obchodnom stretnutí

Cieľom školenia je prejsť si celý obchodný rozhovor od začiatku až do konca a dodať tak obchodnému rozhovoru určitý štandard. Výsledkom školenia je, že klient bude ochotnejší viac počúvať a bude sa cítiť komfortnejšie. Pomocou správneho rozhovoru viete eliminovať prvky, ktoré by mohli spôsobiť iracionálne správanie klienta.

Školenia pre manažérov

Pre manažérov ponúkam viacero školení zameraných na spätnú väzbu, počúvanie, riadenie tímu, či lídership. Školenia viem prispôsobiť aj priamo  pre potreby manažéra, či organizácie. Zistiť viac.

Odporúčania bez strachu

Cieľom školenia je osvojiť si spôsoby, ako získať odporúčania od svojich klientov či obchodných partnerov a ako s týmito odporúčaniami správne pracovať. Pýtanie si odporúčaní pritom nie je len o získaní kontaktov, ale aj ďalšie budovanie obchodného vzťahu. Kvalita odporúčania pre obchodníka zohráva obrovskú rolu.  Účastníci sa dozvedia, ako získať kvalitné odporúčania a tiež, ako si pomocou nich vybudovať ešte väčšiu dôveru, väčšiu profesionalitu a kvalitnejšie vzťahy. Zistiť viac.