Biznis koučing

Biznis koučing sa vo firmách väčšinou využíva na dosahovanie firemných cieľov. Každý jednotlivec prispieva k dosahovaniu cieľov spoločnosti. Ak sa zlepší práca jednotlivca, zlepšia sa aj výsledky firmy. Biznis koučing vám pomôže, ak zažívate vyhorenie, máte problémy s timemanagementom, potrebujete pomôcť s nastavením cieľov a ich dosahovaním, potrebujete sa adaptovať na novú pracovnú pozíciu alebo zvýšiť svoju efektivitu práce.

Biznis koučing cielene pomáha k rýchlejšiemu dosiahnutiu firemných cieľov a efektivite práce.

Pomocou biznis koučingu sa zameriava pozornosť na dôležité veci, ktoré prinášajú výsledky. Takto sa zvyšuje výkon celej spoločnosti. Jeden z konečných výsledkov môže byť zvýšenie zisku alebo získanie lepšieho postavenia.

Komu je biznis koučing určeny:

 • Majitelia spoločností alebo ľudia na pozícii CEO
 • Vrcholový manažéri
 • Stredný manažment
 • Ľudia na kľúčových pozíciách
 • Osobe zaradenej na novú pozíciu
 • Ľuďom na juniorských pozíciach

Biznis koučing výraznou mierou pomáha k tomu, aby spoločnosť napredovala

Komu je biznis koučing určený:

 • Lepšie a rýchlejšie dosahovanie výsledkov v práci
 • Pomoc pri adaptácii pri novom pracovnom zaradení
 • Nájdenie najefektívnejšieho systému práce a procesov
 • Aplikovanie timemanagementu a zvýšenie efektivity práce
 • Získať pravú inšpiráciu do práce a spustenie nových projektov
 • Zvládnutie stresu a získanie rovnováhy medzi prácou a súkromím
 • Nadobudnúť novú chuť do práce alebo prekonať vyhorenie v práci
 • Ujasnenie priorít v práci a taktiež napomáha pri štarte do podnikania

Využite možnosť prvého a nezáväzného stretnutia ZDARMA
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.