Biznis koučing

Biznis koučing sa vo firmách väčšinou využíva na dosahovanie firemných cieľov. Každý jednotlivec prispieva k dosahovaniu cieľov spoločnosti. Ak sa zlepší práca jednotlivca, zlepšia sa aj výsledky firmy. Biznis koučing vám pomôže, ak zažívate vyhorenie, máte problémy s time-manažmentom, potrebujete pomôcť s nastavením cieľov a ich dosahovaním, potrebujete sa adaptovať na novú pracovnú pozíciu alebo zvýšiť svoju efektivitu práce.

„Biznis koučing cielene pomáha k rýchlejšiemu dosiahnutiu firemných cieľov a efektivite práce.“

Biznis koučing

Pomocou biznis koučingu sa zameriava pozornosť na dôležité veci, ktoré prinášajú výsledky. Takto sa zvyšuje výkon celej spoločnosti. Jeden z konečných výsledkov môže byť zvýšenie zisku alebo získanie lepšieho postavenia.

Komu je biznis koučing určení:

Vnorený obrázok 1  Majitelia spoločnosti alebo ľudia na pozícií CEO

Vnorený obrázok 1  Vrcholový manažéri

Vnorený obrázok 1  Stredný manažment

Vnorený obrázok 1  Ľudia na kľúčových pozíciach

Vnorený obrázok 1  Osobe zaradenej na novú pozíciu

Vnorený obrázok 1  Ľuďom na juniorských pozíciach

„Biznis koučing výraznou mierou pomáha k tomu, aby spoločnosť napredovala”

Biznis koučing rieši v nasledovné

Hodiny

Lepšie a rýchlejšie dosahovanie výsledkov v práci

Svetlo

Pomoc pri adaptácií pri novom pracovnom zaradení

Nastavenie

Nájdenie najefektívnejšieho systému práce a procesov

Kalendár

Aplikovanie timemangementu a zvýšenie efektivity práce

Hodnotenie

Získať pravú inšpiráciu do práce a spustenie nových projektov

Rovnováha

Zvládnutie stresu mať rovnováhu medzi prácou a súkromím

Rýchlomer

Získavať novú chuť do práce alebo prekonať vyhorenie v práci

Kompas

Ujasnenie priorít v práci alebo napomáha pri štarte do podnikania

Smerujte svoju prácu a biznis správnym smerom