Čo v praxi znamená efektivita?

Efektivita je krásne slovo, za ktorým sa skrýva veľa. Každý si pod týmto pojmom predstavuje niečo iné. A v skutočnosti to aj tak je. Efektivita nás sprevádza životom stále viac a viac. Veľa firiem, ale aj jednotlivcov sa snaží byť efektívnejšími. Je to pochopiteľné, veď život okolo nás je rýchly a chceme z neho vyťažiť maximum. V našom živote je mnoho aktivít a veľmi veľa potrieb, ktoré sa snažíme naplniť. Pritom nechceme, aby ani jedna oblasť zaostávala.

Pri zaznení slova efektivita si veľa ľudí ihneď predstaví to, ako by si mali usporiadať svoj čas a svoju prácu. Lenže za týmto pojmom sa toho skrýva oveľa viac. Ak chcete dosahovať maximum svojej efektivity, tak to nebude len o timemanagemente (i keď je dôležitý), ale bude to o celej našej osobe a fungovaní v každej oblasti. Efektivita netkvie len v tom, ako si usporiadame čas, ale je aj o tom, ako efektívne pracujeme so sebou, s druhými, na úlohách, pri myslení, pri analyzovaní, pri zmenách, pri strese, jednoducho povedané, pri všetkom, čo robíme. Patrí sem dokonca ej efektívne strávený čas s rodinou, či pri svojich súkromných aktivitách alebo koníčkoch.

Viem vyťažiť maximum?

To je tá pravá otázka, ktorá sa skrýva za efektivitou. Darí sa mi vyťažiť z daného dňa, z daného okamihu maximum? Na chvíľu sa nad touto otázkou zamyslite… Aká je vaša odpoveď?

Ak by sme mali byť reálne efektívni, tak z každej situácie vyťažíme maximum za optimálny čas, bez toho, aby sme sa dostali do stresu a pritom sa bližšie dostávame k tomu, čo chceme a potrebujeme. Vážne aj v prípade súkromného života či trávenia času s rodinou, máme rozmýšľať o efektivite? Odpoveď je: áno! Predsa len, rodina si tiež zaslúži plnohodnotný čas, ktorý s blízkymi trávime. To má hodnotu nie len pre našu rodinu, ale aj pre nás.

Čo je a čo nie je efektivita   

Tu chcem podotknúť jednu vec. Pozrime sa na to, čo vlastne efektivita je a čo nie je. Začnem s tým, čo ja osobne za efektivitu nepovažujem, no veľa ľudí to tak má a myslia si, že sú efektívni. Efektivita neznamená, že máme plný kalendár od hora až dole a nevieme, kam skôr skočiť. Napr. v práci: nemyslím to, že som spachtený, narobený a tesne pred vyhorením. Ak pracujeme efektívne, tak tomuto stavu (preťaženosti) sa vyhýbame na kilometre. Veľa ľudí má však tento druh predstavy a aj z tohto dôvodu je efektivita vnímaná nesprávnym spôsobom. Často sa stretávam s názorom, že ak budem efektívny a všetko stíhať, tak ma to vyčerpá. Lenže, ak sa nám to stane, tak nie sme skutočne efektívni. Takže, čo je to skutočná efektivita? Efektivita znamená, že využívam správne svoj potenciál zdrojov (v tomto prípade čas a energia) tak, aby som zvládal úlohy s nadhľadom, čo najlepšie a v optimálnom čase. Rozhodne do efektivity patrí aj to, že ako osoba som vyrovnaný, mám energiu, mám pocit radosti, tiež pocit naplnenia a hlavne mám prehľad o svojej činnosti a viem, že ju stíham. Môže sem patriť aj mierne napätie, no je skôr vo forme stimulu k práci a rozhodne nemá na nás negatívny účinok.

Základné rozdelenie efektivity

Ako dosiahnuť ideálny stav svojej efektivity? (Na komplexný postup by sme potrebovali asi viac ako len jeden článok.) Jedným z prvých krokov môže byť napríklad: Zamyslieť sa, v akej oblasti (konkrétne) by som chcel svoju efektivitu zvýšiť?

Ak by sme chceli efektivitu kategorizovať, tak by nám mohli vzniknúť nasledovné tri skupiny:

1.

Osobná efektivita –  napr. aby moja práca, ale aj voľný čas, boli efektívne. Základom v tejto kategórii je, že si vieme správnym spôsobom veci priorizovať, pracovať so svojimi zdrojmi, či to, že si viem správne zhodnotiť svoju činnosť. Môže sem napríklad spadať to, že si prehodnotím, či svoj čas využívam správne, alebo posúdim aj druh regenerácie, ktorej sa venujem- naozaj mi prináša to, čo od nej očakávam? (O osobne efektivite sa dozviete viac v mojom e-booku, ktorý je ZDARMA a môžete si ho stiahnuť TU)

2.

Efektivita pri kontakte s ľuďmi – ak prichádzame pri našej práci do kontaktu s ľuďmi, tak máme ďalšiu príležitosť, kde sa vie výrazne prejaviť naša efektivita. Vôbec to nemusí byť len o riadení ľudí. Efektivita sa ukáže aj v bežnej komunikácii, v tom, ako sa zapájam do komunikácie, ale aj v tom, ako sa pozerám na časové zdroje ostatných ľudí. V rámci súkromných aktivít sem môže spadať trávenie času s rodinou – vždy sa pýtame, či tie konkrétne činnosti prinášajú aj očakávaný efekt. Niekedy nie je dôležité len to, ČI vôbec (resp. koľko) trávime čas s rodinou, ale aj AKO. Práve odpoveď na otázku: AKO (ako trávim ten čas?) – to mi dá obraz o mojej efektivite.

3.

Efektivita riadenia – chaotické riadenie ľudí je obrovská strata efektivity. Manažér, ktorý nevyužíva správne zdroje svojho tímu, je veľmi neefektívny. Nejde o to, že delegujem povinnosti medzi svojich ľudí, ale viem tiež vhodne využívať aj ich zdroje (čas, informácie, povaha, talent…). Obrovskou súčasťou efektivity je práve práca s potenciálom a budovanie ľudí v tíme. Príklad by sme našli aj v rodine, lebo aj to je niekedy ako riadenie určitého tímu. V oboch prípadoch pomáha na efektivitu správna komunikácia.

Na vyššie uvedených kategóriách je vidieť, že na to, aby sme boli skutočne efektívni, nám treba vedieť nie len zručnosti. Je dobré si na začiatok prehodnotiť, ktorým smerom sa pustím. Odporúčam začať sám od seba – tam sa dajú veľa krát dosiahnuť zmeny najrýchlejšie. Ľudia často a veľmi radi siahnu po metóde rozdelení síl, lebo sa im to ľahko aplikuje do života a prináša to úžitok. Pri efektivite, ktorá je spojená s ďalšími osobami (bod 2 a 3), je moje odporúčanie: vedieť správne komunikovať. Je to všetko? Určite nie. No treba niekde začať…
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.