Efektívna práca s cieľmi

Ciele sú nedeliteľnou súčasťou práce, či biznisu. Ak sa chceme niekam efektívne posúvať a smerovať, mali by sme vedieť kam. Ciele dávajú našej práci väčší zmysel a to správne smerovanie. U väčšiny ľudí však cieľ končí ako niečo, čo mám, no neviem s tým pracovať. Vedeli ste, že práca s cieľmi môže byť aj efektívny a denný pracovný nástroj? Na školení sa dozviete ako.

Cieľ školenia:

Cieľom školenia je naučiť sa pracovať s cieľmi na dlhodobej, ale aj na krátkodobej báze. Na konci školenia budete vedieť, ako si nastaviť stratégiu, aby ste dané ciele dosiahli.

Naučíte sa, ako si nastaviť tie správne a skutočné ciele a ako tieto ciele nastavovať u svojich ľudí.

Ide o dvojdňové školenie, ktorého obsahom je:

 • Efektívna komunikácia.
 • Lepšie porozumenie.
 • Efektívne počúvanie.
 • Smerovanie rozhovoru tam, kde potrebujete.
 • Základy asertivity.
 • Cielený rozhovor
 • Ako si nastaviť ciele
 • Ako si vybrať tie správne ciele
 • Ako sa dostať za hranicu poznaného
 • Voľba stratégie
 • Ciele ako nástroj efektivity

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť v profesijnom živote. Prináša však prospech aj v súkromnej sfére.

Po absolvovaní školenia budete vedieť nastaviť si dlhodobé aj krátkodobé ciele, vedieť určiť postup, ako sa k cieľom dopracovať a ako ich zaradiť do dennej praxe.

Cena:

 • Cena školenia závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy.
 • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.



Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.