Efektívne počúvanie

Vedieť správne počúvať je základným predpokladom k úspešnej komunikácii a práce s ľuďmi. Ľudská dôvera sa získava efektívnym počúvaním a vhodným reagovaním na hovoriaceho. Takáto komunikácia je prínosná pre obe strany a nevznikajú pri nej komunikačné nedorozumenia. Na školení sa naučíte počúvať s porozumením, vybrať z rozhovoru to, čo je podstatné a vedieť viesť rozhovor tam, kde potrebujeme. Ide o základ, ktorý je dôležitý pri akejkoľvek práci s ľuďmi, či kontakte s ľuďmi.

Cieľ školenia:

Cieľom školenia je, naučiť sa efektívne počúvať a používať efektívne počúvanie ako základný nástroj na budovanie vzťahov. Po školení budete vedieť správne pracovať s informáciami, vedieť v rozhovore zdôrazniť to, čo je dôležité a zamerať sa v rozhovore na podstatné veci.

Vedieť efektívne počúvať znamená, že viem počúvať, dobre spracovať informácie a vyvodiť správne závery.

Ide o jednodňové školenie, ktorého obsahom je:

  • Základy, ako to funguje v našej hlave
  • Ako to využiť pri komunikácií
  • Základ porozumenia
  • Budovanie dôvery
  • Ako efektívne počúvať
  • Ako spracovať informáciu
  • Ako zistiť nevypovedané
  • Vedieť ísť do hĺbky informácie.

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť, či už v manažérskej alebo obchodníckej praxi.

Po absolvovaní školenia budete vedieť, ako budovať dôveru, viesť komunikáciu k tomu podstatnému, do väčšej hĺbky a detailov.

Cena:

  • Cena školenia pre firmu závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy
  • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.