Pomôcť klientom rozhodnúť sa

Existuje množstvo prípadov, kedy je rozdiel medzi tým, čo si klient predstavuje, že chce a medzi tým, čo v skutočne potrebuje. Avšak, tak sa ponúkne klientovi tovar alebo služba, ktorá mu prinesie reálny výsledok, tak víťazstvo je na oboch stranách. Dôležité je, aby sa správne rozhodol. Školenie vám poskytne správne informácie, postoje a postupy, aby sa vaši klienti rozhodli pre ich najlepšie riešenie, ktoré im vy dokážete poskytnúť.

Cieľ školenia:

Cieľom školenia je, naučiť sa komunikovať s klientom tak, aby ste mu pomohli čo najlepšie a najrýchlejšie rozhodnúť sa pri jeho váhaní, či už nad produktom alebo službou. Klient bude mať jasnejšiu predstavu o vašej ponuke, otom, ako má ďalej postupovať, a budú mu známe všetky jeho možnosti. Pritom klient nebude mať pocit, že na neho tlačíte, ale že mu pri jeho rozhodnutí chcete pomôcť.

Ukázať klientovi to, čo reálne potrebuje, prináša nie len spokojných klientov, ale aj dlhoročné dobré partnerstvá.

Ide o jednodňové školenie, ktorého obsahom je:

 • Počúvať správne klienta
 • Hovoriť správne o klientových potrebách
 • Vedieť vyjasniť klientovi jeho požiadavky
 • Vedieť získať klientove skutočné potreby
 • Zistiť klientove potreby, o ktorých nevedel
 • Odprezentovať to, čo klient skutočne potrebuje, aj keď o tom nehovorí
 • Pomôcť klientovi učiniť nenásilne správne rozhodnutie
 • Uzavrieť správnu dohodu
 • Vyjasniť klientovi postupy a možnosti
 • Nadviazať partnerský vzťah

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť, či už v obchodníckej praxi, alebo pri budovaní vzťahu a projektu s klientom (napr. account manager a pod.).

Po školení budete viesť obchodné rozhovory tak, že pomôžete zistiť, čo klient reálne chce a vytvoríte pre neho to,  čo reálne potrebuje.

Cena:

 • Cena školenia pre firmu závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy
 • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.