Kreatívna spätná väzba

Spätná väzba je jedným zo základných nástrojov manažéra a každého, kto pracuje s ľuďmi. Ak dokážete správne podať spätnú väzbu, tá dokáže priniesť výrazné pokroky prijímateľovi spätnej väzby a pozitívne zmeny v tíme, či projekte. Spätná väzba má slúžiť pre nás ako nástroj na budovanie, nie len na podanie informácií.

Cieľ školenia:

Cieľom školenia je, sa naučiť dávať spätnú väzbu a využívať ju ako nástroj na zlepšenie a budovanie svojich pracovníkov. Na školení sa dozviete, ako dávať správne spätnú väzbu a aby sa stala pre vás užitočným nástrojom.

Budete vedieť spätnú väzbu podať tak, že u vašich ľudí, či spolupracovníkov, začne dochádzať k reálnej zmene a postupne si ju sami budú pýtať.

Ide o dvojdňové školenie, ktorého obsahom je:

 • Efektívna komunikácia.
 • Lepšie porozumenie.
 • Efektívne počúvanie.
 • Smerovanie rozhovoru tam, kde potrebujete.
 • Základy asertivity.
 • Cielený rozhovor
 • Oboznámenie sa s rôznymi formami spätnej väzby.
 • Pravidlá spätnej väzby.
 • Podanie spätnej väzby so zmenou.
 • Ako získať zmenu k lepšiemu.
 • Využitie spätnej väzby v rôznych oblastiach.
 • Praktické ukážky a tréning.

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť v profesijnom živote. Prináša však prospech aj v súkromnej sfére.

Po absolvovaní školenia budete vedieť, ako budovať vzťahy a podať spätnú väzbu, ktorá dopomáha k zmene a prináša reálne výsledky.

Cena:

 • Cena školenia závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy.
 • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.