Manažérske školenia

Kreatívna spätná väzba

Spätná väzba je jedným zo základných nástrojov manažéra a každého, kto pracuje s ľuďmi. Ak dokážete správne podať spätnú väzbu, tá dokáže priniesť výrazné pokrok prijímateľovi spätnej väzby a pozitívne zmeny v tíme, či projekte. Na školení sa dozviete, ako dávať správne spätnú väzbu a aby sa stala pre vás užitočným nástrojom.

Cieľ školenia:

Cieľom školenia sa naučiť dávať spätnú väzbu a využívať ju ako nástroj na zlepšenie a budovanie svojich pracovníkov. Budete vedieť spätnú väzbu podať tak, že u vašich ľudí či spolupracovníkov bude prichádzať k reálnej zemne, ba sami si ju budú pýtať.

Ide o dvojdňové školenie, ktorého obsahom je:

 • Efektívna komunikácia.
 • Lepšie porozumenie.
 • Efektívne počúvanie.
 • Smerovanie rozhovoru tam, kde potrebujete.
 • Základy asertivity.
 • Cielený rozhovor
 • Oboznámenie sa s rôznymi formami spätnej väzby.
 • Pravidlá spätnej väzby.
 • Podanie spätnej väzby so zmenou.
 • Aké získať zmenu k lepšiemu.
 • Využitie spätnej väzby v rôznych oblastiach.
 • Praktické ukážky a tréning.

 

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť v profesnom živote. Prináša však prospech aj v súkromnej sfére.

Po absolvovaní školenia budete vedieť, ako budovať vzťahy a podať spätnú väzbu, ktorá dopomáha zmene a prináša reálne výsledky.

 

Cena:

 • Cena školenia závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy.
 • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.

Máte nejaké otázky?

Ďalšie školenia

Efektívne počúvanie

Cieľom školenia, je naučiť sa počúvať s porozumením, vybrať z rozhovoru to, čo je podstatné a vedieť viesť rozhovor tam, kde potrebujeme. Ide o základné školenie, ktoré je potrebné či už pri vedení ľudí alebo pri obchodnej komunikácií, či vyjednávaní alebo riešení konfliktov. Často naň nadväzujú ostatné školenia. Zistiť viac

Riešenie konfliktov – tretia alternatíva

Školenie sa zameriava predovšetkým na úspešnú spoluprácu medzi ľuďmi. Pri spolupráci dochádza často ku konfliktom, hlavne keď obaja spolupracovníci majú ten „najlepší“ názor. Namiesto spolupráce prichádza k vnútornému boju, ktorý dokáže výrazne brzdiť dokončenie úlohy úlohu či projektu. Pri vzájomnej spolupráci by sa pritom úloha či projekt mohli uberať ďaleko rýchlejšie. Okrem iného pri správnej spolupráci môžu prísť ešte k lepším nápadom a myšlienkam, ako boli tie prvotné a pôvodné. Zistiť viac.

Ako sa postaviť stresu čelom

Cieľom školenia je naučiť sa pracovať s krátkodobým alebo dlhodobým stresom. V dnešnej dobe sme vystavení väčšiemu stresu a každodenne sa s ním stretávame. No dlhodobý vplyv stresu vie negatívne ovplyvniť našu prácu i osobný život. Na školení sa účastníci dozvedia, ako sa postaviť stresu zoči-voči a čo môžu robiť, aby stres mal menší vplyv na ich prácu či samotný život. Účastníci sa naučia pracovať so samotnou záťažou, ktorá veľakrát ústi do stresu a vybudujú si odolnosť voči stresu. Zistiť viac.

Leadership s pokojom

Cieľom školenia je oboznámiť sa s metódami vedenia ľudí tak, aby ľudia v tíme boli kreatívnejší, samostatnejší a vedeli lepšie zvládať svoje pracovné situácie. Techniky, preberané na školení, sú založené na najnovších výskumoch vedenia ľudí a ich aplikáciu do praxe. Ich aplikovaním, získate väčší dôveru ľudí a spoluprácu v tíme. Zistiť viac.

Prezentačné zručnosti

Cieľom školenia je naučiť sa ako správne prezentovať a stáť pred publikom tak, aby prezentácia bola čo najpútavejšia. Prezentovať pred ľuďmi informácie nie je len o kvalite obsahu, ale predovšetkým o kvalite prednesu. Vedieť kedy zvýšiť alebo znížiť hlas či nemať statický prednes je zručnosťou každého dobrého rečníka. Účastníci sa na školení dozvedia ako upútať publikum či už verbálne alebo neverbálne.

Timemanagement

Cieľom školenia je sa naučiť lepšie pracovať s časom ako s komoditou. Budete vedieť, ako si organizovať čas, na čo sa treba zamerať, a ako robiť niektoré veci efektívnejšie. Na školení môžete získať úplne iný pohľad na svoju organizáciu času, a mať tak možnosť stihnúť to, čo potrebujete za menej času a s menšou námahou. Zistiť viac.

Efektívna práca s cieľmi

Cieľom školenia je naučiť sa pracovať s cieľmi na dlhodobej, ale aj na krátkodobej báze. Naučíte sa ako si nastaviť tie správne a skutočné ciele a ako tieto ciele nastavovať u svojich ľudí. Na konci školenia budete vedieť, ako si nastaviť stratégiu, aby ste dané ciele dosiahli. Zistiť viac.

Školenia pre obchodníkov

Chcete zvýšiť predaj, spokojnosť zákazníkov, či získať so zákazníkmi nadštandardné vzťahy? Školenia pre obchodníkov sú zamerané na dosahovanie týchto výsledkov. Stanete sa lepším a efektívnejším obchodníkom. Zistiť viac.