Manažérske školenia

Leadership s pokojom

Mať samotne pracujúcich ľudí alebo tím, je snom každého manažéra. Ide o ten druh predstavy, že som manažér, ktorému všetko funguje a mám vyložené nohy na stole. Máte pocit, že to je utopia? No nie je to až tak mimo reality. Existujú nástroje a spôsoby, ako môžete viesť ľudí k samostatnosti.

Cieľ:

Cieľom školenia je, aby vaši spolupracovníci vedeli ako pracovať samostatne, a aby si hľadali vlastné riešenia. Budete vedieť vytiahnuť potenciál z ľudí a budovať u nich lepšie efektívnejšie návyky. Dosiahnete väčšiu samostatnosť vašich ľudí a vy tak väčšiu voľnosť venovať sa ďalším podstatným veciam.

Ide o dvojdňové školenie, ktorého obsahom je:

 • Efektívna komunikácia.
 • Lepšie porozumenie.
 • Efektívne počúvanie.
 • Smerovanie rozhovoru tam, kde potrebujete.
 • Základy asertivity.
 • Cielený rozhovor
 • Zameranie sa na podstatné
 • Ako vytvárať nové nápady
 • Ako hľadať vlastné riešenia
 • Nastavenie práce
 • Ako budovať nové návyky
 • Kontrola, ktorá posúva

 

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť v každej stránke vášho života.

Po absolvovaní školenia budete vedieť, ako budovať vzťahy, viesť ľudí k tomu, aby pracovali samostatnejšie a efektívnejšie a ako ľuďom vybudovať nové pracovné návyky.

 

Cena:

 • Cena školenia závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy.
 • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.

Máte nejaké otázky?

Ďalšie školenia

Efektívne počúvanie

Cieľom školenia, je naučiť sa počúvať s porozumením, vybrať z rozhovoru to, čo je podstatné a vedieť viesť rozhovor tam, kde potrebujeme. Ide o základné školenie, ktoré je potrebné či už pri vedení ľudí alebo pri obchodnej komunikácií, či vyjednávaní alebo riešení konfliktov. Často naň nadväzujú ostatné školenia. Zistiť viac

Riešenie konfliktov – tretia alternatíva

Školenie sa zameriava predovšetkým na úspešnú spoluprácu medzi ľuďmi. Pri spolupráci dochádza často ku konfliktom, hlavne keď obaja spolupracovníci majú ten „najlepší“ názor. Namiesto spolupráce prichádza k vnútornému boju, ktorý dokáže výrazne brzdiť dokončenie úlohy úlohu či projektu. Pri vzájomnej spolupráci by sa pritom úloha či projekt mohli uberať ďaleko rýchlejšie. Okrem iného pri správnej spolupráci môžu prísť ešte k lepším nápadom a myšlienkam, ako boli tie prvotné a pôvodné. Zistiť viac.

Ako sa postaviť stresu čelom

Cieľom školenia je naučiť sa pracovať s krátkodobým alebo dlhodobým stresom. V dnešnej dobe sme vystavení väčšiemu stresu a každodenne sa s ním stretávame. No dlhodobý vplyv stresu vie negatívne ovplyvniť našu prácu i osobný život. Na školení sa účastníci dozvedia, ako sa postaviť stresu zoči-voči a čo môžu robiť, aby stres mal menší vplyv na ich prácu či samotný život. Účastníci sa naučia pracovať so samotnou záťažou, ktorá veľakrát ústi do stresu a vybudujú si odolnosť voči stresu. Zistiť viac.

Kreatívna spätná väzba

Cieľom školenia je prejsť si všetky formy spätnej väzby, ktoré máme k dispozícií, a zamerať sa na možnosti, kedy sú jednotlivé spätné väzby vhodné. Ďalej sa oboznámite s formou spätnej väzby, ktorá je kreatívna, a ktorá sa  zameriava na efektívnu zmenu. Tento tip spätnej väzby patrí medzi najprijateľnejšie formy s najlepšími výsledkami. Zistiť viac.

Prezentačné zručnosti

Cieľom školenia je naučiť sa ako správne prezentovať a stáť pred publikom tak, aby prezentácia bola čo najpútavejšia. Prezentovať pred ľuďmi informácie nie je len o kvalite obsahu, ale predovšetkým o kvalite prednesu. Vedieť kedy zvýšiť alebo znížiť hlas či nemať statický prednes je zručnosťou každého dobrého rečníka. Účastníci sa na školení dozvedia ako upútať publikum či už verbálne alebo neverbálne.

Timemanagement

Cieľom školenia je sa naučiť lepšie pracovať s časom ako s komoditou. Budete vedieť, ako si organizovať čas, na čo sa treba zamerať, a ako robiť niektoré veci efektívnejšie. Na školení môžete získať úplne iný pohľad na svoju organizáciu času, a mať tak možnosť stihnúť to, čo potrebujete za menej času a s menšou námahou. Zistiť viac.

Efektívna práca s cieľmi

Cieľom školenia je naučiť sa pracovať s cieľmi na dlhodobej, ale aj na krátkodobej báze. Naučíte sa ako si nastaviť tie správne a skutočné ciele a ako tieto ciele nastavovať u svojich ľudí. Na konci školenia budete vedieť, ako si nastaviť stratégiu, aby ste dané ciele dosiahli. Zistiť viac.

Školenia pre obchodníkov

Chcete zvýšiť predaj, spokojnosť zákazníkov, či získať so zákazníkmi nadštandardné vzťahy? Školenia pre obchodníkov sú zamerané na dosahovanie týchto výsledkov. Stanete sa lepším a efektívnejším obchodníkom. Zistiť viac.