Leadership s pokojom

Mať samostatne pracujúcich ľudí alebo tím, je snom každého manažéra. Ide o ten druh predstavy, že som manažér, ktorému všetko funguje a mám vyložené nohy na stole. Máte pocit, že to je utópia? No nie je to až tak mimo reality. Existujú nástroje a spôsoby, ako môžete viesť ľudí k samostatnosti.

Cieľ:

Cieľom školenia je, aby vaši spolupracovníci vedeli, ako pracovať samostatne, a aby si hľadali vlastné riešenia. Budete vedieť vytiahnuť potenciál z ľudí a budovať u nich lepšie, efektívnejšie návyky.

Dosiahnete väčšiu samostatnosť vašich ľudí a môžete tak získať väčšiu voľnosť a možnosť venovať sa ďalším podstatným veciam.

Ide o dvojdňové školenie, ktorého obsahom je:

 • Efektívna komunikácia.
 • Lepšie porozumenie.
 • Efektívne počúvanie.
 • Smerovanie rozhovoru tam, kde potrebujete.
 • Základy asertivity.
 • Cielený rozhovor
 • Zameranie sa na podstatné
 • Ako vytvárať nové nápady
 • Ako hľadať vlastné riešenia
 • Nastavenie práce
 • Ako budovať nové návyky
 • Kontrola, ktorá posúva

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť v každej stránke vášho života.

Po absolvovaní školenia budete vedieť, ako budovať vzťahy, viesť ľudí k tomu, aby pracovali samostatnejšie a efektívnejšie a ako pomôcť ľuďom vybudovať nové pracovné návyky.

Cena:

 • Cena školenia závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy.
 • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.