Life koučing

Life koučing sa zameriava hlavne na súkromný život človeka – nájsť svoje poslanie a zmysl života, naučiť sa rozvíjať kvalitné vzťahy s rodinou a priateľmi, zbaviť sa strachu, budovať sebavedomie, zladiť rodinný a pracovný život, nezanedbávať svoje zdravie… V dnešnej rýchlej dobe väčšina ľudí túži po kvalitnejšom živote. No mnohým ľuďom uteká život medzi prstami a často až vo vyššom veku si uvedomia, čo všetko by zmenili vo svojom živote a čo by si nenechali ujsť. Life koučing vám pomôže zadefinovať, čo konkrétne znamená pre vás šťastie, nájsť smer, ktorým by ste sa mali uberať a pomôže vám uchopiť príležitosti a vykročiť na ceste k vášmu šťastiu.

Life koučing výraznou mierou pomáha k tomu, aby sme žili život tak, ako naozaj chceme.

Life koučing napomáha:

  • Získať lepší životný štýl a mať plnohodnotný život
  • Zlepšiť vzťahy a získať lepšie fungovanie v rodine
  • K harmónii medzi prácou a súkromným životom
  • Nájsť zmysel života, lepšie JA a dáva chuť do života
  • Dosiahnuť súkromné ciele a riešiť krízové situácie
  • K vnútornej motivácii a k vyššiemu sebavedomiu
  • Efektívne relaxovať a mať zmysluplný život
  • Pracovať na dlho odkladaných veciach
  • K prekonaniu strachu atď
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.