Life koučing

Life koučing sa zameriava hlavne na súkromný život človeka – nájdete svojho poslanie a zmyslu života, naučiť sa rozvíjať kvalitné vzťahy s rodinou a priateľmi, zbaviť sa strachu, budovať sebavedomie, zladiť rodinný a pracovný život, nezanedbávať svoje zdravie… V dnešnej rýchlej dobe väčšina ľudí túži po kvalitnejšom živote. No mnohým ľuďom uteká život medzi prstami a až vo vyššom veku si uvedomia, čo všetko by zmenili vo svojom živote a čo by si nenechali ujsť. Life koučing vám pomôže zadefinovať, čo je pre vás šťastie, nájsť smer, ktorým by ste sa mali uberať a pomôže vám uchopiť príležitosti a vykročiť na ceste k vášmu šťastiu.

Life koučing výraznou mierou pomáha k tomu, aby ste žili život tak, ako naozaj chcete.

Life koučing napomáha

Získať lepší životný štýl a mať plnohodnotný život

ludia

Zlepšiť vzťahy a získať lepšie fungovanie v rodine

kabel

K harmónii medzi prácou a súkromným životom

Nájsť zmysel života, lepšie JA a dáva chuť do života

Dosiahnuť súkromné ciele a riešiť krízové situácie

K vnútornej motivácii a k vyššiemu sebavedomiu

picture

Efektívne relaxovať a mať zmysluplný život

Pracovať na dlho odkladaných veciach

K prekonaniu strachu a k inému

Žite život, po akom túžite