Manažovanie psychickej pohody

V dnešnom turbulentnom svete, ktorý je plný zmien, sa ľudia stresujú čím ďalej častejšie a výrazne to zasahuje do práce a výkonu zamestnancov.  Preto vedieť  manažovať psychickú pohodu u svojich ľudí v tíme sa stáva pre manažérov novou a v niektorých prípadoch aj nevyhnutnou zručnosťou. Správnym postupom dokážeme stres u ľudí v tíme nie len eliminovať, ale aj zvýšiť výkon, prispieť k lepšej pracovnej atmosfére a radosti zo života.

Cieľ:

Cieľom školenia ja naučiť sa viesť rozhovory s ľuďmi v tíme (aj mimo tímu) tak, aby vedeli byť nápomocní pri manažovaní psychickej pohody, stresu a celkovej osobnej či duševnej vyrovnanosti pri svojej práci či v osobnom živote.

Budete vedieť pracovať s ľuďmi tak,
že spoločne nájdete efektívne riešenia
na stres a budete vedieť zabezpečiť dlhodobú pohodu u svojich ľudí aj
pri neustálych pracovných či životných zmenách.

Ide o jednodňové školenie, ktorého obsahom je:

 • Zabezpečenie otvorenosti ľudí v tíme
 • Psychologické bezpečie
 • Identifikácie psychickej pohody
 • Udržanie si zdravého odstupu
 • Nastavovanie psychickej pohody
 • Vedenie dôverného rozhovoru
 • Nastavovanie zmien na psychickú pohodu.
 • Formovanie postojov
 • Eliminácia strachu
 • Praktické ukážky a tréning

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť v profesijnom živote. Prináša však prospech aj v súkromnej sfére.

Po absolvovaní školenia budete vedieť,
ako budovať otvorené a dôverné rozhovory, ktoré dopomôžu k zníženiu stresu a prinesú reálnu zmenu pri pohode v práci. To sa následne odzrkadlí aj v samotnej práci a výsledkoch členov tímu

Cena:

 • Cena školenia závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy.
 • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručností – možnosť dohody.Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.