Motivujte ľudí cez ich myslenie

Motivácia ľudí k výkonu a k tomu ešte dlhodobému výkonu, by mala byť jednou zo základných zručností manažéra. Motivácia je určite súčasťou leadershipu a ak manažér pozná správny spôsob motivovania svojich ľudí, tak je z neho určite aj dobrý líder. Existuje ideálny spôsob, ako motivovať ľudí?  A sú tou správnou motiváciou peniaze?

Ak si to rozdelíme na „drobné“, tak finančné ohodnotenie, či zvýšenie platu, je jedným z motivačných faktorov, na ktoré ľudia, hlavne na Slovensku, stále reagujú. Osobne považujem za správne, aby ľudia dostávali primeranú  mzdu, prípade nejakú odmenu, ak vykonávajú svoju prácu. V prípade pracovnej ponuky, kde pôjde o zaujímavý finančný rozdiel, tak je veľká pravdepodobnosť, že daná osoba bude na neho reagovať. Čo však v prípade, ak tie rozdiely nie sú, alebo nie sú tak výrazné, že si človek, povie, že mi to za to nestojí?  Jednoducho ako motivovať ľudí v prípade, keď už finančná stránka (motivácia) nehrá rolu a nemá až taký význam?

V takom to prípade sa ukazuje šikovnosť manažéra, jeho manažérskych, ale hlavne jeho líderských zručností. Ak chceme správne vedieť ľudí motivovať, tak sa musíme naučiť s nimi hlavne správne komunikovať . Ešte raz podotýkam, že správnym spôsobom, lebo to, že s ľuďmi v tíme predebatujem neefektívne celý deň môže byť síce super, ale neprinesie to ten požadovaný výsledok. Možno akurát tak motiváciu sa flákať a premárniť časť dňa.

Je pre mňa prekvapením, koľko finančných prostriedkov sú ľudia ochotní vynaložiť na motiváciu ľudí. Dokonca som sa stretol aj s prípadmi, keď manažér sa snažil z vlastného vrecka motivovať ľudí k výkonu (napr. formou súťaží o poukážky, či niečo iné). Považujem to za veľmi pozitívne, že je manažér ochotný investovať do ľudí aj z vlastných prostriedkov, no dá sa to aj inak. Paradoxom je, že manažéri nie sú ochotní veľa krát investovať čas do svojich ľudí, aby ich motivovali. A pritom stačí tak málo. Faktom je, že dať súťaž, či motivovať prémiami môže byť jednoduchšie, ako venovať správnym spôsobom čas do ľudí, avšak často krát aj menej účinné.

Potrebné je sa zamerať na myslenie a myšlienky ľudí

Ak chceme vedieť motivovať ľudí k výkonu, potrebujeme vedieť najskôr, ako myslia, aj čo si myslia. Ak sa ľudí spýtame správnym spôsobom a sú k tomu vybudované aj …vhodné podmienky, tak u nich vznikne ochota povedať nám o svojich myšlienkach celkom veľa. Minimálne dosť na to, aby sme vedeli, ako s týmito postojmi a informáciami pracovať, a aby sme podporili motiváciu v ich práci.

Zoberme si príklad jednoduchého rozhovoru s podriadeným o tom, čo ho na jeho práci baví a napĺňa. Môžeme sa dozvedieť množstvo zaujímavých informácií, na základe ktorých budeme vedieť sa rozhodnúť, aké úlohy alebo druh práce mu prideľovať. Tento poznatok môžeme prehĺbiť  o poznanie toho, čo ho na jeho práci nebaví, alebo čo by robiť nechcel. Na základe toho by sme vedeli lepšie rozdeliť úlohy. Alebo sa môžeme dozvedieť, že niektoré úlohy ho nebavia, lebo nevidí v nich zmysel. Ak mu to vysvetlíme, môže sa na dané úlohy začať pozerať iným spôsobom a nájsť v nich záľubu. Chápem, že nie vždy je možnosť vyberať pre ľudí úlohy, ktoré ich bavia a že sú situácie, že je prácu potrebné vykonať bez ohľadu na to, či človeka baví, alebo nie.  Avšak dobrým a efektívnym rozhovorom môžeme nájsť spôsob, ako tú nechuť u človeka prekonať alebo dokonca zmeniť.

Spomínam si na jednu moju skúsenosť pri koučovaní, kde mi klient povedal, že je jednoducho určitý typ úloh, ktoré nemá rád, nechce sa mu do nich, ale vie, že ich musí urobiť. Na základe krátkeho rozhovoru si však uvedomil, že je pre neho dobré tie úlohy spraviť v určitom čase a hneď ako prvé a že potom sa môže venovať úlohám, ktoré ho bavia. Mal to ako odmenu. Úlohy mu síce nezmizli, ale našiel si systém, ako pozerať na tie úlohy inak. A to všetko len vďaka tomu, že sme sa zaoberali myslením. Daná osoba po čase stratila odpor k daným úlohám a bola viac motivovaná ich robiť.

Toto je jeden príklad z mnohých. Nebudem tvrdiť, že to bude u každého rovnaké. No verte, že ak sa s ľuďmi začnete systematicky rozprávať o nich a ich práci a ich vnímaní práce, tak sa ich pohľad môže zmeniť k lepšiemu v prípadoch, ak majú zlý pohľad.

Iné témy, ktoré prezradia veľa

Existujú ďalšie témy, ktoré môžete rozoberať, a ktoré dokážu pomôcť pri motivácii. Jedny z mojich obľúbených tém, na ktoré sa rád pýtam, pretože majú zásadný dopad na motivovanie ľudí, sú napríklad:

  • čomu by sa chceli venovať v budúcnosti,
  • aké sú ich ambície,
  • v čom by sa chceli zlepšiť, alebo vzdelávať,
  • či sa časom vidia niekde inde a pod.

Na základe rozhovorov na tieto témy sa človek môže dozvedieť veľa zaujímavých informácií a na základe nich aj efektívne motivovať.

Na záver ešte vnímam za dôležité získať tieto informácie s úprimným záujmom a následne so záujmom pomôcť. Napríklad, ak viem, že by môj podriadený mal rád v tíme v budúcnosti  väčšiu zodpovednosť, tak sa zamyslím nad tým, čo by som mu vedel dať na zodpovednosť už teraz. Alebo by sa rád zdokonalil v nejakej oblasti, tak mu prideliť agendu, ktorá s danou oblasťou súvisí a pod.

Motivovať ľudí tým, že sa s nimi líder rozpráva o ich myslení a myšlienkach dokáže byť časovo náročné. No ide o jeden z najlepších spôsobov ako investovať do svojich ľudí pri ich riadení. Ak investujete do ľudí čas, tak sa nám táto investícia vráti nie len vo forme času, ale aj spokojného a motivovaného tímu.
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.