Školenia pre obchodníkov

Odporúčania bez strachu

Mať v biznise odporúčania, ktoré sú osobného charakteru je niečo, čo firmu alebo prácu dokáže posunúť výrazne dopredu. Byť odporučený predstavuje pre firmu, či jednotlivca záruku kvality. Pri odporúčaniach je dôležité, aby každá strana bola spokojná.

Cieľ školenia:

Cieľom školenia sa naučiť vás pracovať s odporúčaniami, ako s nástrojom na posunutie vášho biznisu. Školenie sa zameriava na to, aby pýtanie odporúčaní nebolo len ďalšia časť rozhovoru, ale aby to bolo prehĺbenie už existujúceho partnerstva. Pritom je dôležité, aby sa každá strana cítila komfortne. Osoby, ktoré vás budú odporúčať, budú vedieť prečo.

Ide o školenie, ktorého obsahom je:

 • Základný pohľad na odporúčanie
 • Čo je potrebné zmeniť, aby ma odporučili
 • Vlastné zrkadlo na odporúčanie
 • Ako komunikovať pri odporúčaní
 • Načo sa zameriavať
 • Spokojnosť všetkých strán
 • Budovanie vzťahov

 

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť v profesnom živote.

Po absolvovaní školenia budete vedieť si pýtať odporúčania tak, aby boli pre vás užitočné a aby ste mali lepšie obchodné a partnerské vzťahy

 

Cena:

 • Cena školenia pre firmu závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy
 • Odporúčam, pre väčšiu efektivitu a lepšie uchopenie techník na školení, absolvovať školenie Efektívneho počúvania – dôležitá súčasť školenia
 • K školeniu sa dá pripojiť školenie Riešenie námietok.
 • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.

Máte nejaké otázky?

Ďalšie školenia

Námietky ako hra

Námietky sú bežnou súčasťou obchodu. Správny prístup dokáže nie len námietku vyriešiť, ale ešte aj vybudovať lepší vzťah. Cieľom školenia je oboznámiť sa s rôznymi možnosťami a technikami, ako námietky riešiť, prípadne sa im vyhnúť. Správnou komunikáciou a postupom si dokáže klient námietku vyriešiť aj sám. Účastníci sa naučia námietky nie len riešiť, ale využiť ich vo svoj prospech. Zistiť viac.

Pomôcť klientom rozhodnúť sa

Cieľom školenia je naučiť sa komunikovať s klientom tak, aby ste mu pomohli čo najlepšie a najrýchlejšie rozhodnúť sa pri jeho váhaní, či už nad produktom alebo službou. Klient bude mať jasnejšiu predstavu o vašej ponuke, otom, ako má ďalej postupovať, a budú mu známe všetky jeho možnosti. Pritom klient nebude mať pocit, že naňho tlačíte, ale že mu pri jeho rozhodnutí chcete pomôcť.

Ako sa postaviť stresu čelom

Cieľom školenia je naučiť sa pracovať s krátkodobým alebo dlhodobým stresom. V dnešnej dobe sme vystavení väčšiemu stresu a každodenne sa s ním stretávame. No dlhodobý vplyv stresu vie negatívne ovplyvniť našu prácu i osobný život. Na školení sa účastníci dozvedia, ako sa postaviť stresu zoči-voči a čo môžu robiť, aby stres mal menší vplyv na ich prácu či samotný život. Účastníci sa naučia pracovať so samotnou záťažou, ktorá veľakrát ústi do stresu a vybudujú si odolnosť voči stresu. Zistiť viac.

Dobré mravy pri obchodnom stretnutí

Cieľom školenia je prejsť si celý obchodný rozhovor od začiatku až do konca a dodať tak obchodnému rozhovoru určitý štandard. Výsledkom školenia je, že klient bude ochotnejší viac počúvať a bude sa cítiť komfortnejšie. Pomocou správneho rozhovoru viete eliminovať prvky, ktoré by mohli spôsobiť iracionálne správanie klienta.

Školenia pre manažérov

Pre manažérov ponúkam viacero školení zameraných na spätnú väzbu, počúvanie, riadenie tímu, či lídership. Školenia viem prispôsobiť aj priamo  pre potreby manažéra, či organizácie. Zistiť viac.

Efektívne počúvanie

Cieľom školenia, je naučiť sa počúvať s porozumením, vybrať z rozhovoru to, čo je podstatné a vedieť viesť rozhovor tam, kde potrebujeme. Ide o základné školenie, ktoré je potrebné či už pri vedení ľudí alebo pri obchodnej komunikácií, či vyjednávaní alebo riešení konfliktov. Často naň nadväzujú ostatné školenia. Zistiť viac