Odporúčania bez strachu

Mať v biznise odporúčania, ktoré sú osobného charakteru, je niečo, čo firmu alebo prácu dokáže posunúť výrazne dopredu. Byť odporučený predstavuje pre firmu, či jednotlivca, záruku kvality. Pri odporúčaniach je dôležité, aby každá strana bola spokojná.

Cieľ školenia:

Cieľom školenia je, naučiť vás pracovať s odporúčaniami, ako s nástrojom na posunutie vášho biznisu. Pritom je dôležité, aby sa každá strana cítila komfortne. Osoby, ktoré vás budú odporúčať, budú vedieť prečo a urobia to radi.

Školenie sa zameriava na to, aby pýtanie odporúčaní nebolo len ďalšia časť rozhovoru, ale aby to bolo prehĺbenie už existujúceho partnerstva.

Ide o školenie, ktorého obsahom je:

 • Základný pohľad na odporúčanie
 • Čo je potrebné zmeniť, aby ma odporučili
 • Vlastné zrkadlo na odporúčanie
 • Ako komunikovať pri odporúčaní
 • Na čo sa zameriavať
 • Spokojnosť všetkých strán
 • Budovanie vzťahov

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť v profesijnom živote.

Po absolvovaní školenia si budete vedieť pýtať odporúčania tak, aby boli pre vás užitočné a aby ste mali lepšie obchodné a partnerské vzťahy

Cena:

 • Cena školenia pre firmu závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy
 • Odporúčam, pre väčšiu efektivitu a lepšie uchopenie techník na školení, absolvovať školenie Efektívneho počúvania – dôležitá súčasť školenia
 • K školeniu sa dá pripojiť školenie Riešenie námietok.
 • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.