Prezentačné zručnosti

Prezentovať pred ľuďmi informácie nie je len o kvalite obsahu, ale predovšetkým o kvalite prednesu. Vedieť, kedy zvýšiť alebo znížiť hlas, či nemať statický prednes, je zručnosťou každého dobrého rečníka. Vedeli ste, že kvalitou prednesu sa zvyšuje možnosť, že ľudia lepšie uchopia podané informácie? Na školení sa dozviete viac.

Cieľ:

Cieľom školenia je naučiť sa, ako správne prezentovať a stáť pred publikom tak, aby prezentácia bola čo najpútavejšia. Účastníci sa na školení dozvedia, ako upútať publikum, či už verbálne alebo neverbálne. Súčasťou školenia je aktívny tréning a možnosť spätnej väzby.

Naučíte sa hravým spôsobom, ako zo svojej prezentácie vyťažiť čo najviac.

Ide o dvojdňové školenie, ktorého obsahom je:

 • Z čoho sa skladá prezentácia
 • Ako začať prezentáciu
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Ako pracovať s hlasom
 • Ako pracovať s publikom
 • Ako zaujať publikum
 • Čo robiť s rukami
 • Ako sa pohybovať pred publikom
 • Ako pracovať s pomôckami
 • Čo dať a čo nedať do prezentácie
 • Čo po prezentácii

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť v praxi.

Po absolvovaní školenia sa budete vedieť postaviť s istotou pred publikum a pútavo ho vtiahnuť do svojej prezentácie.

Cena:

 • Cena školenia závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy.
 • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.