Riešenie konfliktov – tretia alternatíva

Ak tím funguje správne a nerieši zbytočné veci, tak dokáže priniesť zaujímavé nápady a myšlienky, ale hlavne výsledky, ktoré dokážu posunúť to dôležité, alebo biznis, dopredu. Konflikty pritom zabíjajú kreativitu a aj samotný biznis. Vedeli ste, že hľadanie spoločných riešení dokáže priniesť niekoľko násobne lepšie výsledky? Na tomto školení sa dozviete ako.

Cieľ:

Cieľom školenia je, aby vaši spolupracovníci vedeli pracovať ako jeden tím a hľadali spoločné riešenia. Tieto informácie viete využiť nie len pri spoločnej práci tímov, ale aj pri konfliktoch, ktoré môžu vzniknúť pri spoločnej práci.

Na školení sa dozviete, ako vyťažiť aj zo vzniknutého konfliktu.

Ide o dvojdňové školenie, ktorého obsahom je:

 • Efektívna komunikácia.
 • Lepšie porozumenie.
 • Efektívne počúvanie.
 • Smerovanie rozhovoru tam, kde potrebujete.
 • Základy asertivity.
 • Cielený rozhovor
 • Ako sa vyhnúť konfliktu
 • Rôzne uhly pohľadu
 • Ako riešiť konflikt porozumením
 • Ako hľadať spoločné riešenie
 • Čo prináša spoločné riešenie
 • Konflikt môže byť začiatkom niečoho revolučného.

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť v praxi.

Po absolvovaní školenia budete vedieť, ako budovať vzťahy, riešiť konflikty na rôznych úrovniach, no hlavne stmeliť tím, aby spoločne pracoval a prinášal výsledky.

Cena:

 • Cena školenia závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy.
 • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.