Manažérske školenia

Riešenie konfliktov – tretia alternatíva

Ak tím funguje správne a nerieši zbytočné veci, tak dokáže priniesť zaujímavé nápady myšlienky, ale hlavne výsledky, ktoré dokážu posunúť to dôležité alebo biznis dopredu. Konflikty pritom zabíjajú kreativitu a aj samotný biznis. Vedeli ste, že hľadaní spoločných riešení dokáže priniesť niekoľko násobne lepšie výsledky? Na tomto školení sa dozviete ako.

Cieľ:

Cieľom školenia je, aby vaši spolupracovníci vedeli pracovať ako jeden tím a hľadali spoločné riešenia. Tieto informácie viete využiť nie len pri spoločnej práci tímov, ale aj pri konfliktoch, ktoré môžu vzniknúť pri spoločnej práci. Na školení sa dozviete, ako vyťažiť už zo vzniknutého konfliktu.

Ide o dvojdňové školenie, ktorého obsahom je:

 • Efektívna komunikácia.
 • Lepšie porozumenie.
 • Efektívne počúvanie.
 • Smerovanie rozhovoru tam, kde potrebujete.
 • Základy asertivity.
 • Cielený rozhovor
 • Ako sa vyhnúť konfliktu
 • Rôzne uhli pohľadu
 • Ako riešiť konflikt porozumením
 • Ako hľadať spoločné riešenie
 • Čo prináša spoločne riešenie
 • Konflikt môže byť začiatkom niečoho revolučného.

 

Školenie je koncipované tak, aby ste informácie zo školenia vedeli čo najlepšie a najefektívnejšie využiť v praxi.

Po absolvovaní školenia budete vedieť, ako budovať vzťahy, riešiť konflikty na rôznych úrovniach, no hlavne stmeliť tím, aby spoločne pracoval a prinášal výsledky.

 

Cena:

 • Cena školenia závisí od počtu účastníkov školenia, rozsahu a konkrétnych požiadaviek firmy.
 • Ponúkam tiež možnosť individuálneho stretnutia na podporu zručnosti – možnosť dohody.

Máte nejaké otázky?

Ďalšie školenia

Efektívne počúvanie

Cieľom školenia, je naučiť sa počúvať s porozumením, vybrať z rozhovoru to, čo je podstatné a vedieť viesť rozhovor tam, kde potrebujeme. Ide o základné školenie, ktoré je potrebné či už pri vedení ľudí alebo pri obchodnej komunikácií, či vyjednávaní alebo riešení konfliktov. Často naň nadväzujú ostatné školenia. Zistiť viac

Kreatívna spätná väzba

Cieľom školenia je prejsť si všetky formy spätnej väzby, ktoré máme k dispozícií, a zamerať sa na možnosti, kedy sú jednotlivé spätné väzby vhodné. Ďalej sa oboznámite s formou spätnej väzby, ktorá je kreatívna, a ktorá sa  zameriava na efektívnu zmenu. Tento tip spätnej väzby patrí medzi najprijateľnejšie formy s najlepšími výsledkami. Zistiť viac.

Ako sa postaviť stresu čelom

Cieľom školenia je naučiť sa pracovať s krátkodobým alebo dlhodobým stresom. V dnešnej dobe sme vystavení väčšiemu stresu a každodenne sa s ním stretávame. No dlhodobý vplyv stresu vie negatívne ovplyvniť našu prácu i osobný život. Na školení sa účastníci dozvedia, ako sa postaviť stresu zoči-voči a čo môžu robiť, aby stres mal menší vplyv na ich prácu či samotný život. Účastníci sa naučia pracovať so samotnou záťažou, ktorá veľakrát ústi do stresu a vybudujú si odolnosť voči stresu. Zistiť viac.

Leadership s pokojom

Cieľom školenia je oboznámiť sa s metódami vedenia ľudí tak, aby ľudia v tíme boli kreatívnejší, samostatnejší a vedeli lepšie zvládať svoje pracovné situácie. Techniky, preberané na školení, sú založené na najnovších výskumoch vedenia ľudí a ich aplikáciu do praxe. Ich aplikovaním, získate väčší dôveru ľudí a spoluprácu v tíme. Zistiť viac.

Prezentačné zručnosti

Cieľom školenia je naučiť sa ako správne prezentovať a stáť pred publikom tak, aby prezentácia bola čo najpútavejšia. Prezentovať pred ľuďmi informácie nie je len o kvalite obsahu, ale predovšetkým o kvalite prednesu. Vedieť kedy zvýšiť alebo znížiť hlas či nemať statický prednes je zručnosťou každého dobrého rečníka. Účastníci sa na školení dozvedia ako upútať publikum či už verbálne alebo neverbálne.

Timemanagement

Cieľom školenia je sa naučiť lepšie pracovať s časom ako s komoditou. Budete vedieť, ako si organizovať čas, na čo sa treba zamerať, a ako robiť niektoré veci efektívnejšie. Na školení môžete získať úplne iný pohľad na svoju organizáciu času, a mať tak možnosť stihnúť to, čo potrebujete za menej času a s menšou námahou. Zistiť viac.

Efektívna práca s cieľmi

Cieľom školenia je naučiť sa pracovať s cieľmi na dlhodobej, ale aj na krátkodobej báze. Naučíte sa ako si nastaviť tie správne a skutočné ciele a ako tieto ciele nastavovať u svojich ľudí. Na konci školenia budete vedieť, ako si nastaviť stratégiu, aby ste dané ciele dosiahli. Zistiť viac.

Školenia pre obchodníkov

Chcete zvýšiť predaj, spokojnosť zákazníkov, či získať so zákazníkmi nadštandardné vzťahy? Školenia pre obchodníkov sú zamerané na dosahovanie týchto výsledkov. Stanete sa lepším a efektívnejším obchodníkom. Zistiť viac.