Tímový koučing

Predstavte si, čo by ste mohli dosiahnuť, keby každý člen tímu išiel správnym smerom. V tíme to však môže byť iné. Názory členov tímu sa nemusia zhodovať. Namiesto toho, aby tím postupoval určitým smerom, zväčša stojí na mieste, prípadne sa posúva veľmi pomaly. V takomto prípade vie pomôcť tímový koučing.

Tímový koučing výrazne napomáha k tomu, aby ľudia v tíme išli spoločným a správnym smerom

Pomocou tímového koučingu sa zameriava pozornosť tímu na dôležité veci, ktoré prinášajú výsledky. Takto sa zvyšuje výkon celého tímu, účinnosť projektu a následne aj rast spoločnosti. Jeden z konečných výsledkov môže byť zvýšenie zisku alebo získanie lepšieho  konkurenčného postavenia na trhu.

Pre koho je tímový koučing určený:

 • Pre väčšie aj pre menšie skupiny tímov
 • Tímom pri práci na krátkodobých projektoch
 • Pre tímy, ktoré pracujú na dlhodobých projektoch
 • Vhodné aj pri vytváraní viacúrovňových procesov
 • Vhodné aj pre zložené tímy z rôznych oddelení

Čo skupinový koučing prináša:

 • Rýchlejšie dosiahnutie stanoveného cieľa
 • Rýchlejšie ukončenie projektu
 • Skutočnú skupinovú prácu a dôveru v tíme
 • Nové možnosti a väčšiu kreativitu tímu
 • Ušetrený čas a ušetrené peniaze
 • Správny smer tímu a projektu
 • Zodpovednosť členov tímu a ich rola v tíme
 • Získanie väčšej kvality projektu
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.