Tímový koučing

Predstavte si, čo by ste mohli dosiahnuť, keby každý člen tímu išiel správnym smerom. V tíme to však môže byť iné. Názory členov tímu sa nemusia zhodovať. Namiesto toho, aby tím postupoval určitým smerom, zväčša stojí na mieste prípadne sa posúva veľmi pomaly. V takomto prípade pomáha tímový koučing.

„Tímový koučing výrazne napomáha k tomu, aby ľudí v tíme išli spoločným a správnym smerom“

Školenie

Pomocou tímového koučingu sa zameriava pozornosť tímu na dôležité veci, ktoré prinášajú výsledky. Takto sa zvyšuje výkon celého tímu, účinnosť projektu a následne aj rast spoločnosti. Jeden z konečných výsledkov môže byť zvýšenie zisku alebo získanie lepšieho  konkurenčného postavenia na trhu.

Pre koho je tímový koučing určení:

Vnorený obrázok 1  Aj pre väčšie aj pre menšie skupiny tímov

Vnorený obrázok 1  Tímom pri práci na krátkodobých projektoch

Vnorený obrázok 1  Pre tímy, ktoré pracujú na dlhodobých projektoch

Vnorený obrázok 1  Vhodné aj pri vytváraní viacúrovňových procesov

Vnorený obrázok 1  Vhodné aj pre zložené tímy z rôznych oddelení

„Tímový koučing prináša niekoľkonásobne vyššie výsledky tímu“

Čo skupinový koučing prináša?

Rýchlomer

Rýchlejšie dosiahnutie stanoveného cieľa

Splnené

Rýchlejšie ukončenie projektu

Ľudia

Skutočnú skupinovú prácu a dôveru v tíme

Graf

Nové možnosti a väčšiu kreativitu tímu

Stopky

Ušetrený čas a ušetrené peniaze

Schodisko

Správny smer tímu a projektu

zámok

Zodpovednosť členov tímu a ich rola v tíme

Splnené

Získanie väčšej kvality projektu

Fungujte ako tím a napredujte niekoľkonásobne rýchlejšie