Vlastnosti spätnej väzby

Spätnú väzbu by sme mohli označiť ako nevyhnutnú  súčasť práce manažéra, školiteľa, či trénera, jednoducho každého človeka, ktorého úlohou je, buď vedenie ľudí, alebo ich rozvoj. Pritom z mojej skúsenosti viem, že jej potenciál sa veľmi podceňuje, a preto sa aj často zanedbáva. Sú oblasti, kde sa spätná väzba vyžaduje a je súčasťou náplne práce. No veľa krát, kde nie je súčasťou náplne práce, sa jej až tak priestor nedáva. Pritom príčin môže byť viac. Jednou z nich je, že sa ľuďom do spätnej väzby moc nechce, lebo nevedia tento nástroj správne použiť.

Spätná väzba nie je hodnotenie.

Viac krát som mal možnosť vidieť dávať spätnú väzbu. No namiesto poskytnutia informácií, ktoré by mohli človeku pomôcť pri osobnostnom raste, dotyčná osoba dostala len hodnotenie. Išlo o subjektívne pocity poskytovateľa spätnej väzby a informácie, ktoré podala, nemali žiadnu výpovednú hodnotu.

Pritom nezáleží na tom, či je hodnotenie pozitívne alebo negatívne. Prínos samotného hodnotenia je pre osobnostný rozvoj naozaj slabý a dovolím si tvrdiť, že priam až žiadny. Avšak faktom je, že pozitívne hodnotenie je určite lepšie ako to negatívne. Keď už nič iné, dokáže vyvolať reakciu na zopakovanie daného výkonu. Ten však môže obsahovať aj svoje nedostatky. Pozitívnym hodnotením sa môžeme nechcene dostať k rozvíjaniu toho, čo nemusí byť pre nás prospešné.

Negatívne hodnotenie dokáže zas človeka nie len deprimovať, ale celkovo znechutiť prácu a podsúvať pochybnosti. Výsledkom negatívneho hodnotenia vie byť demotivácia k samotnej práci. K tomu všetkému danej osobe chýbajú potrebné informácie na to, aby sa vedela posunúť dopredu.

Vlastnosti kvalitnej spätnej väzby

Spätná väzba ba mala obsahovať celý rad vlastností, aby sme ju vedeli označiť za kvalitnú, či už ide o jej postupy, a tiež to, aký zanecháva pocit, či ide o jej samotný výstup, či spôsob podania. V tomto článku poukážem na tri vlastnosti kvalitnej spätnej väzby, ktoré považujem za kľúčové.

1.

Mala by byť pre ľudí posunom dopredu, nemala by ich brzdiť, či už v práci alebo v samotnom rozvoji a rozhodne by nemala ľudí demotivovať.

2.

Mala by predovšetkým poukazovať na kvalitu a nájsť spôsob, ako eliminovať nedostatky. Jej výsledkom by malo byť zoznam nových výziev a úloh.

3.

Mala by v človeku vyvolať pocit radosti. Ten dodáva človeku väčšiu chuť pracovať na úlohách a samotných výzvach zo spätnej väzby. Celkovo to vyvoláva väčšiu túžbu zlepšovať sa.

Prijatie spätnej väzby

Veľa krát sa stretávam s tým, že vyššie uvedené vlastnosti spätná väzba neobsahuje. To je aj dôvod, prečo je jej prijatie poväčšine veľmi vlažné, niekedy negatívne a hlavne bez odozvy. Ak sú však spomenuté vlastnosti dodržané, tak jej prijatie a aj dopady sú veľmi pozitívne. Skombinovanie uvedených požiadaviek sa môže zdať na prvý pohľad zložité. No existujú postupy, ktoré sa dajú naučiť a tým viete dané požiadavky jednoducho dosiahnuť. Výsledkom je získanie spokojnosti pre všetky zúčastnené strany.
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.