Ako riešiť skryté hrozby home officeu

V poslednom článku sme spoločne odhalili hrozby home officeu (článok si môžete prečítať TU). Medzi tie najčastejšie patria konflikty medzi ľuďmi, stresrozpad tímov. Tieto hrozby nám začínajú pomaly, ale isto vstupovať do našej práce a do práce tímov. Výhodou je, že ak si to uvedomujeme, môžeme s tým niečo robiť a máme priestor ich v najväčšej forme eliminovať.  Dnes sa k uvedenej téme vraciam s tým, že sa pozrieme aj na možné riešenia daných hrozieb.

Základom je prevencia

Skôr ako prejdeme ku konkrétnym riešeniam, tak sa zamyslime najskôr nad tým, ako by sme daným problémom mohli predchádzať. Už len zaoberaním sa danou témou, robíme niečo preto, aby sme hrozbám predišli. O to viac, ak si dokážeme pripustiť, že sa to môže stať aj nám (alebo u nás v tíme). Pri prevencii si na začiatku môžete položiť niekoľko jednoduchých otázok:

  • Je možné, že sa to deje v našom tíme?
  • Ako by som to mohol zistiť?
  • Čo by som mal začal sledovať, aby som tomu dokázal predísť?
  • Aké kroky urobím, aby som riešil prevenciu a nie len potom dôsledky?

Tieto otázky môžete položiť sám sebe, ale môžete na nich pracovať aj s niekým. Ak si nájdete vhodnú osobu, s ktorou si to prejdete, môže to byť mimoriadne prospešné. Kto napríklad? Môže to byť kolega z tímu, alebo náš nadriadený. Ak máte v tíme teamleadrov, ktorí vedú nejaké časti vášho tímu, tak aj oni môžu byť vhodní ľudia na danú tému. Hlavne sa nebáť túto tému otvoriť. Týmto neodhaľujeme svoju slabosť, ale to, že máme o tím záujem.

Aké sú riešenia

Pri riešení konfliktov vidím priestor na riešenie hlavne v štýle komunikácie. Rozhodne, ak máte pocit že niekde konflikt je, a či už ste jeho súčasťou, alebo ho vidíte u svojich podriadených či kolegov, tak sa na to spýtajte. Spýtajte sa účastníkov konfliktu na ich pohľad a veďte ich k tomu, aby konflikt s danou osobou konštruktívne vyriešili. Ak máte pocit, že ste v komunikácii niečo prepískli práve vy, tak to dajte najavo.

Podobne to môže fungovať aj pri riešení stresu. Správnou komunikáciou sa dá stres efektívne riešiť. Myslím, že je úplne na mieste otázka: „Ako sa Ti pracuje v týchto podmienkach?“ Tiež si všímame to, ako dlho ľudia robia a komunikujte s nimi o tom.

Na riešenie stresu doma by mali dbať aj ľudia sami. Nemali by sa preťažovať, nie dlhodobo. Je dôležité si vedieť doma určiť hranice, za ktoré si poviete, že už nejdete. Ja osobne veľa krát zavriem počítač, keď už je večer s tým, že idem za deťmi. Mám ešte čo robiť, ale idem. Ako sa hovorí, robota nemá nohy a tak neutečie – keď ide o rodinu. Ak je toho príliš veľa, tak je čas začať sa zamýšľať nad prioritami a vhodnou formou time managementu. Zdôrazňujem: vhodnou formou. Toho, čo môžete použiť na efektívne riadenie času, je veľa, otázkou je, čo konkrétne je prospešné a dôležité konkrétne pre vás.

Na odvrátenie rozpadu tímov vidím riešenie nie len v štýle komunikácie ale aj v jej pravidelnosti. Ak chceme, aby mala komunikácia najväčší efekt, tak by mala prebiehať na individuálnej ale aj na skupinovej úrovni. Nejde pritom len o nejaké taktické, či pravidelné pracovné mítingy. Dobré je do programu zadať mítingy typu, kde sa ľudia viac spoznajú, alebo viac poodhalia svoje vnútro. Dokonca už existujú aj online teambuildingy, či skupinové hry, ktoré nie sú až tak časovo náročné. Ak sa takéto niečo zapojí do bežnej rutiny, bude to veľmi príjemné a zábavné. Pritom nemusí ísť o nič časovo náročné, napr. každý týždeň niečo na 20 minút a raz do mesiaca niečo na hodinu, ale pokojne aj viac. Stretol som sa spoločnosťou, ktorá zaradila do svojho denného programu „stretnutie na káve.“ To, ako sa ľudia kedysi stretávali nezáväzne v kuchynke pri káve a debatovali na nepracovné témy – toto spoločnosť presunula do online prostredia. Aktivita je pravidelná v tom istom čase, no je nepovinná. Ľudia si spravili prestávku na prípravu kávy či nejakého jedla a popri tom nezáväzne komunikovali s kolegami.

V rámci individuálneho stretnutia by som do komunikácie zapojil nejakú osobnú tému typu: „Ako byť v práci šťastnejší.“ Ľudia by mali tak priestor, bez sankcie alebo strachu, zo seba bez cenzúry a narovinu dostať, čo potrebujú. Efektívne by to pomohlo aj pri riešení konfliktov alebo stresu.

Niečo na záver

Ide o veľmi dlhú a náročnú tému. Jeden článok nedokáže obsiahnuť všetky riešenia. Verím, že vám pri čítaní prišli na rozum rôzne myšlienky a asi aj nepríjemnosti, ktoré by mohli nastať. Som si vedomý toho, že uvedené možnosti riešení by mohli byť náročné. Preto je na mieste si na riešenie týchto situácií nájsť prípadne aj konzultanta.

Najčastejšie sa stretávam s názorom, že „To všetko si vyžaduje svoj čas“. Máte pravdu, vyžaduje. Osobne nepoznám aktivitu, ktorá si svoj čas nevyžaduje. Obzvlášť ak ide o zmenu, náročnú zmenu. Tu si však dovolím podotknúť, že treba myslieť aj na to, čo to prinesie. Koľko času by vám zabralo, keby sa znížil výkon, aby ste ho zas zdvihli? Koľko času treba na naštartovanie vyhoreného človeka? Koľko času by vám zabralo vybudovať nový tím? Zo skúsenosti viem, že dobre nastavená zmena síce zaberie svoj čas, no výsledný efekt stojí za to. Príjemným benefitom naviac bude to, že to prinesie efektivitu aj v iných oblastiach, na ktorú má daná zmena vplyv.
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.