Čo robiť, aby ľudia prijímali zmeny

V minulom článku sme sa spoločne pozreli na to, prečo sa ľuďom ťažko prijímajú zmeny (článok si môžete pozrieť TU). Jedným z hlavných dôvodov, prečo to tak je, sme uviedli, že ľudia majú podvedomý strach zo zavádzania zmien. Je to pochopiteľné, lebo si to veľa krát vyžaduje vystúpenie z komfortnej zóny a to máme veľa krát spojené s „bolesťou“. Po tom celom nám ostala visieť otázka vo vzduchu, že čo môžeme spraviť preto, aby ľudia boli ochotní zmenu prijať?

Uvedieme si spoločne päť bodov, ktoré nám pomôžu v tom, aby sme u ľudí eliminovali strach zo zmeny a následne dokázali zmenu čo najlepšie prijať:

1.

Asi prvým krokom by malo byť uvedomenie na našej strane. To, že sa ľudia začnú brániť zmene, nemusí nevyhnutne znamenať nič zlé, ale len to, že nám nepriamo začnú „kričať“, ja mám zo zmeny strach, lebo sa obávam… a tak radšej zmenu nechcem. Čo môžeme urobiť? Skúsime sa zamyslieť nad tým, čo by mohlo byť pre ľudí hrozbou. Skôr, ako ľuďom predstavíme zmeny, by sme všetky potenciálne hrozby odstrániť alebo ich odprezentujeme ako vyriešenú záležitosť.

2.

Prvým krokom určite všetko nevyriešime a tak nastáva krok číslo dva, kde by sme mali ísť priamo k jadru veci. Najlepšie je, danú zmenu si čo najlepšie vykomunikovať. Treba zistiť, čoho sa ľudia obávajú, že by mohlo pri danej zmene nastať, čo vnímajú, že ich ohrozuje. Ideálne je, keď všetky strachy vyjdú na svetlo sveta. Okrem toho, že je priestor o tom diskutovať a strach zo zmeny znižovať, tak sa môžu reálne objaviť riziká, nad ktorými sa pred tým nikto nezamýšľal. Týmto spôsobom sa nie len eliminuje strach zo zmeny, ale je veľká šanca, že sa predíde problémom, ktoré by mohli v budúcnosti nastať. Preto otvorená komunikácia o zmene dokáže mať neskutočne pozitívny dopad.

3.

Ako tretí krok je dobré poukazovať na benefity zmeny. Je dôležité vysvetliť, čo všetko zmena pozitívne prinesie a najlepšie, aký pozitívny dopad to bude mať na konkrétnych ľudí. Je pochopiteľné, že ak zmena prinesie to, že sa nejaká práca vykoná rýchlejšie, tak môže ľudí napadnúť, že ak budú niektoré veci a hlavne moja agenda, automatizovaná, tak ja už nebudem potrebný. V takom prípade je dôležité poukázať na to, že tebe sa síce odbremení táto práca, ale si dôležitý pre nás v inej oblasti. Alebo budeš mať priestor na túto agendu, ktorú si doteraz nestíhal. V takomto prípade ľudia začnú vnímať zmenu ako pomoc pre nich samotných a nie to, že ich chceme nahradiť.

4.

Získanie dôvery je nesmierne dôležité pri nastavovaní zmien. Aj to je dôvod, prečo je užitočné rozprávať sa o obavách. Ak máte z procesu zavádzania zmeny nejakú obavu sami, alebo vnímate, že u ľudí je nejaká obava, je dobré to povedať nahlas. Ak začneme s tým, že: „na začiatku som mal ja obavu v tomto, avšak zistil som nejaké informácie a moja obava sa zmiernila/odstránila.“ Ukážete, že aj vy ste nad tou zmenou uvažovali ako nad hrozbou a že ste na tom podobne ako oni. Je väčšia pravdepodobnosť, že sa ľudia otvoria.

5.

Ako posledný krok je dosiahnuť, aby odporcovia zmeny (tí, ktorí neboli z prichádzajúcej zmeny nadšení) sami povedali, čo si oni myslia, že by im zmena pozitívne priniesla (aby sami v sebe vnímali zmenu ako pozitívum). Týmto spôsobom ju precítia a príjmu. Na to, aby to však malo aj úspech, je dobré zhrnúť a akceptovať všetky pripomienky, a tie, čo sú relevantné, zapracovať do zmeny čo najskôr.

Spoločne sme prešli päť bodov, ktoré je dobré aplikovať pri zmene. Treba si však uvedomiť, že neustále musíme pracovať na tom, aby ľudia boli nastavení na prijatie zmien. Ak si ľudia začnú zvykať, že zmeny prichádzajú, ale tiež, že sú prospešné, nie sú chaotické, dávajú im zmysel a že adaptácia zmeny má svoje prijateľné pravidlá, tak postupne začnú zmeny vnímať ako prirodzenú súčasť práce či života. To si však vyžaduje veľkú angažovanosť a dôslednosť z našej strany.

Som si vedomý, že uvedené body nepomôžu vyriešiť prijatie všetkých zmien, ktoré prichádzajú ľuďom do života. Avšak verím, že keď si uvedomíme, že ľudia majú strach zo zmeny, tak ich dokážeme lepšie pochopiť a budeme sa im vedieť lepšie prispôsobiť.
Staň sa lídrom

Prihlásiť sa na kurz
Group 3 Created with Sketch.